°C 13

Grad Samobor povisio broj stipendija! Studenti i srednjoškolci prijavite se

14.10.2020.

Maja Peranić

I u ovoj godini Grad Samobor stipendirat će učenike i studente te mlade glazbenike. Natječaj je otvoren 12., a traje do 26. listopada do kad se zaprimaju prijave kandidata.

Iz Grada su najavili i neke novosti u odnosu na prošlu godinu, a tiču se povećanja broja stipendija za učenike temeljem socio-ekonomskog statusa s 30 na 45. Također, ove godine je uvedena i novost podnošenja prijava na natječaj putem elektroničke pošte (stipendije@samobor.hr).

-Kandidati mogu predati molbu za više vrsta stipendija, ako to naznače na prijavnici budući da je raspisan jedinstven natječaj. Na taj način omogućit će se da kandidati ostvare pravo po osnovi na kojoj mogu postići najveći broj bodova-ističu iz Grada Samobora.

Za školsku/akademsku godinu 2020./2021. dodijelit će se najviše 10 stipendija za učenike po kriteriju izvrsnosti, 15 stipendija za studente po kriteriju izvrsnosti, 3 stipendije za učenike mlade glazbenike, 2 stipendije za studente mlade glazbenike, 45 stipendija za učenike temeljem socio-ekonomskog statusa te 18 stipendija za studente temeljem socio-ekonomskog statusa.

Iznos stipendije utvrđuje se za učenike i učenike mlade glazbenike temeljem kriterija izvrsnosti 600,00 kn mjesečno, za studente i studente mlade glazbenike 1.000,00 kn mjesečno, za učenike temeljem kriterija socio-ekonomskog statusa 600,00 kn mjesečno, za studente temeljem kriterija socio-ekonomskog statusa 1.000,00 kn mjesečno.

Svu dokumentaciju i uvjete možete pronaći na stranicama samobor.hr.

Prijave za dodjelu stipendija, sa svom traženom dokumentacijom, predaju se, u zatvorenim omotnicama, u Urudžbenom zapisniku Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, Samobor, soba 2 ili šalju preporučeno poštom na adresu: Grad Samobor, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Samobor, Trg kralja Tomislava 5, a preporuka je da kandidati zbog epidemiološke situacije sve upite i nejasnoće upućuju putem telefona ili elektroničke pošte te da iskoriste mogućnost prijave na natječaj dostavom prijavnice i dokazne dokumentacije na e-mail adresu: stipendije@samobor.hr.