°C 17

PP Medvednica – Predstavljene Studija i Akcijski plan upravljanja posjetiteljima

19.05.2020.

Redakcija

Vezano uz izradu Studije za upravljanje posjetiteljima za projekt “Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica”, jučer je održana e-radionica za dionike Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Kao polazišna točka u izradi Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima poslužila je evaluacija postojećeg stanja, kojom je napravljena analiza raspoložive dokumentacije, održano više radionica s djelatnicima JU PP Medvednica i dionicima te su provedena terenska istraživanja, sve u cilju uvida u stanje i dosege, kao i aktualne probleme vezane uz posjećivanje Parka.

Sukladno očekivanjima, iskazani su brojni i raznoliki interesi dionika te problemi i izazovi upravljanja zaštićenim područjem, načini čijeg rješavanja su predstavljeni Akcijskim planom, koji će biti sastavnicom novog Plana upravljanja PP Medvednica. Od glavnih problema istaknuti su sukobi interesa na malom prostoru, stanje svijesti o zaštiti prirode te financijski kapaciteti, ali i problemi koji nisu u direktnoj vezi s Parkom, kao npr. prometna infrastruktura, javni prijevoz, parkiranje, nedovoljna komunikacija svih dionika u prostoru i prema van te nedovoljna medijska prisutnost.
Od brojnih potrebnih zahvata naglasci su stavljeni na potrebu sanacije prometnica, poboljšanje signalizacije, uređenje planinarskih staza, reguliranje statusa off roada, odvajanje biciklističkih od planinarskih staza, uređivanje biciklistčkog parka i posjetiteljskog centra, osmišljavanje novih posjetiteljskih sadržaja i zona aktivnog turizma, što sve zajedno čini okvir za projektiranje upravljanja posjetiteljima.

Naravno, uz sve gore navedeno potrebno je voditi i stalnu brigu o očuvanju bioraznolikosti, na koju između ostaloga ima veliki upliv i sustav posjećivanja, kojeg je potrebno osmisliti na principima održivog turizma, a sve u cilju kako bi Park i nadalje bio vrijednom destinacijom izletnika, rekreativaca, sportaša i drugih kategorija posjetitelja, omogućujući im u isto vrijeme zadovoljstvo boravka u prirodi, ali uz jednu novu i višu razinu uređenosti te uz neupitnost očuvanja zaštićenog područja.

Ove teme od velikog su značaja za Bistru i cijelu Zagrebačku županiju, budući se dio Parka proteže i na njihovim prostorima, posebice obzirom da se jedan od prijedloga za poboljšanje prometnog sustava Parka odnosi na izgradnju ulazne zone u Gornjoj Bistri. Nadalje, razmišlja se i o uređenju biciklističkog parka na Krumpirištu, također na prostoru Bistre, a što sve predstavlja značajne mogućnosti budućeg turističkog razvoja općine.