°C 27

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije izvijestila o statusu radova na infrastrukturnom projektu „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb istok“

15.12.2022.

Redakcija

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije izvijestila je 13. prosinca u prostorijama Gradske vijećnice grada Sveti Ivan Zelina o trenutnom statusu radova na projektu „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb istok“. To je strateški investicijski projekt koji obuhvaća izgradnju vodocrpilišta Kosnica te rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnog sustava na području istočnog dijela Zagrebačke županije.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 707.108.262,00 kn, a Projekt se financira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Europskog fonda za regionalni razvoj, od čega bespovratna EU sredstva iznose 483.953.845,00 kn.

Prisutne je, kao jedan od predstavnika vlasnika Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, pozdravio gradonačelnik grada Svetog Ivana Zeline, g. Hrvoje Košćec koji je govorio o značaju projekta za područje samog grada Sv. Ivana Zeline.

- Spajanjem na glavni magistralni cjevovod koji dolazi iz Kosnice u potpunosti će se osigurati voda za kompletne potrebe Grada te će se s 1500 -1800 novih priključaka osigurati velika priključenost na vodoopskrbnu mrežu. Mi već gledamo i u budućnost da u suradnji s VIOZŽ pronađemo dodatne izvore financiranja i novim projektima obuhvatimo područja koja nisu bila pokrivena ovim projektom s obzirom da u posljednje vrijeme postoji tendencija doseljavanja u Sv. Ivan Zelinu - rekao je Košćec.

Podsjetimo, Projektom su obuhvaćena područja gradova: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Vrbovec i Sveti Ivan Zelina te općina: Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka, Rakovec i Bedenica, a on uključuje izgradnju vodocrpilišta Kosnica kapaciteta 450 l/s, izgradnju magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove mreže vodoopskrbnih sustava u Dugom Selu, Vrbovcu, Svetom Ivanu Zelini i Ivanić Gradu, izgradnju crpnih i precrpnih stanica te vodotornjeva, nabavu opreme za održavanje vodoopskrbnog sustava te izgradnju nadzorno-upravljačkog sustava.

Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, g. Tomislav Masten prezentirao je trenutno stanje radova po svakoj od 6 građevinskih cjelina.

Prvo bi se trebalo izgraditi vodocrpilište u Kosnici kapaciteta 450 l/s sa svim pratećim objektima. Kosnica je prvo posve novo vodocrpilište koje se radi u okolici grada Zagreba u posljednjih 40 godina. Zasad su avršeni svi građevinsko-obrtnički radovi na objektu upravljačke zgrade, bunarskim komorama te klor stanici te je izvedena je interna prometnica te su u potpunosti položene cijevi interne i vanjske odvodnje. Izveden je i telefonski priključak i trafostanica NTS 425 te su u tijeku završna ispitivanja. Očekuje se uporabna dozvola u sljedećih nekoliko mjeseci.

Druga cjelina uključuje izgradnju Osnovnog dobavnog sustava od 27,7 kilometara magistralnih cjevovoda. Trenutno je izveden mikrotnel ispod rijeke Save u duljini od 675 metara te je izgrađeno 27.657 metara novih magistralnih pravaca. Očekuje se da će u narednih nekoliko mjeseci sustav biti pušten u pogon.

Za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže na vodoopskrbnom području Ivanić-Grada trenutno je rekonstruirano 43,9 km vodovodne mreže, izgrađeno 2,5 km nove vodovodne mreže, 1810 kom novih kućnih priključaka, te je zvedena crpna stanica CS Kloštar Ivanić.

Na području Dugog Sela realizirano je 95% rekonstrukcije vodovodne mreže - rekonstruirano je 44,7 km vodovodne mreže, izgrađeno 1,5 km nove vodovodne mreže i 1262 kom novih kućnih priključaka te su izvedene 2 crpne stanice CS Domobranska i CS Kozinščak.

Sveti Ivan Zelina imat će izgrađenu i rekonstruiranu vodovodnu mrežu do sredine sljedeće godine. Trenutno je izgrađeno 57,5 km nove vodovodne mreže, 1.069 novih kućnih priključaka te je izvedeno 7 crpnih stanica

U Vrbovcu je rekonstruirano 8,8 km vodovodne mreže, izgrađeno 160 km nove vodovodne mreže, izgrađeno 2.158 kom novih kućnih priključaka te podignuti vodotornjevi Preseka i Gornjak, čime je projekt trenutno na 60-70% realizacije.

- Visoka realizacija ovog projekta omogućena je zahvaljujući spajanju svih vodno-komunalnih poduzeća na istoku Zagrebačke županije koje je ujedno i jedino područje u Hrvatskoj na kojem je to provedeno. Naš cilj je da preko 90% stanovnika zagrebačke županije ima pristup javnoj vodoopskrbi te da se na područjima na kojima nisu provedeni cjevovodi stvori ključna infrastruktura potrebna za daljnje širenje vodoopskrbne mreže. Projektom su stvoreni preduvjeti za sigurnu vodoopskrbu čiji kapaciteti mogu pratiti i doseljavanje ljudi i razvoj industrije - istaknuo je Masten koji je izrazio zadovoljstvo dinamikom radova.