°C 11

Voda lokalnog vodovoda Pihlerskog Brega nije ispravna za korištenje

03.08.2022.

Redakcija

Sukladno odredbi članka 26. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) obavještavaju se mještani naselja Pihlerski Breg koji koriste lokalni vodovod Pihlerski Breg da voda iz istog nije ispravna za korištenje.

Dana 21. srpnja 2022. u svrhu monitoringa vode za ljudsku potrošnju uzet je uzorak vode iz lokalnog vodovoda Pihlerski Breg u naselju Pihlerski Breg (Rude 293).

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju uzorak prema ispitivanim parametrima zbog bakteriološkog onečišćenja NIJE SUKLADAN Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe („Narodne novine“ broj 125/17 i 39/20).

Korištenje takve vode za piće, pripremu jela, za osobnu higijenu predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. Preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome, u čistim i dezinficiranim posudama.

 

Foto i tekst: Zagrebačka županija

"Županija na dlanu" proizvedeno u suradnji sa Zagrebačkom županijom