°C 17

Večeras sjednica Općinskog vijeća Klinča Sela

29.06.2020.

Maja Peranić

Na sjednici Općinskog vijeća općine Klinča Sela koja je zakazana za večeras, raspravljat će se o 16 točaka Dnevnog reda. Jedna od najvažnijih točaka koja dolazi na prijedlog Općinskom vijeću svakako je Donošenje Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Općine Klinča Sela za 2020. godinu koje će biti od iznimne važnosti pogotovo u ovim kriznim vremenima.

Ostale teme koje su na rasporedu tiču se cijene smještaja djece u vrtićima na području općine, cijene odvoza komunalnog otpada... Raspravljat će se ponovo i o javnom prijevozu, a civilna zaštita također je jedna od tema s nekoliko podtočaka vezanih za Plan zaštite od požara.

Na sjednici bi se trebala i usvojiti izvješća o Programima javnih potreba u kulturi, sportu, komunalnoj infrastrukturi.. Jedna od važnijih točaka svakako je i rasprava o Danu Općine čije je održavanje upitno, no svejedno će se donijeti javna priznanja za mještane.

U nastavku pogledajte Dnevni red.

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu
2. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Klinča Sela za 2019. godinu
3. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Klinča Sela za 2019.godinu
4. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Klinča Sela za 2019.godinu
5. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Klinča Sela za 2019.godinu
6. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Klinča Sela za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.
7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Klinča Sela za 2019. godinu
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjim vrtićima
9.Donošenje Odluke o neodržavanju Dana Općine Klinča Sela i dodjele javnih priznanja za 2019. godinu
10.Rasprava oko prijedloga tvrtke Eko Flor Plus za povećanje cijene odvoza komunalnog otpada
11.Rasprava oko organiziranja javnog prijevoza na području Općine Klinča Sela
12.Donošenje Odluke o imenovanju ulica
13.Donošenje Odluke o 9. Izmjenama i dopunama Prostornog Plana Općine Klinča Sela
14.Civilna zaštita
14.1. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Klinča Sela protupožarnoj sezoni u 2020. godini
14.2. Donošenje Plana motrenja, čuvanja, ophodnje građevine i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara
14.3.Donošenje Plana korištenja teške mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanje protupožarnih putova
14.4 Donošenje Zaključka o utvrđenju lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara
14.5. Donošenje Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za podmirenje troškova tijekom požarne sezone  u 2020. godini.
14.6. donošenje Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine Klinča Sela
15.Donošenje Odluke o  Planu gospodarenja otpadom
16.Donošenje Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Općine Klinča Sela za 2020. godinu