°C 17

U Zaprešić stigla prva isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

08.06.2020.

Redakcija

U Komunalno poduzeće stigla je prva isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Riječ je o projektu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. specifičnog cilja 6i1- smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta kroz nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Cilj projekta je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, te otpada koji se svrstava u posebne kategorije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.700.000,00 kuna za nabavku preko 3000 spremnika za selektivno odvajanje komunalnog otpada. Projekt je sufinanciran 85% od strane EU fondova, dok preostalih 15% su sredstva Grada Zaprešića. Grad Zaprešić, kao jedinica lokalne samouprave, želi uspostaviti kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit sustav sakupljanja komunalnog otpada u skladu s načelima održivoga razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom zaštitom javnog interesa. Planirani rezultat projekta je povećanje od 4% odvojenog prikupljenog komunalnog otpada u 2020. godini u odnosu na 2016. godinu.

Ovim projektom nabavljaju se spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, raznih zapremina, označenih oznakom EU vidljivosti.