°C 29

Turistička zajednica Zagrebačke županije započinje novi EU projekt

01.06.2022.

Redakcija

Turistička zajednica Zagrebačke županije posljednjih je godina vrlo aktivna u prijavama i provedbama EU projekata, pa ne čudi da joj je odobren novi EU projekt, financiran u okviru programa Obzor Europa.

Radi se o projektu „KNOWING”, koji će trajati 48 mjeseci, a provedbom započinje 1. lipnja 2022. godine. Ciljevi projekta su razviti okvir za modeliranje koji će pomoći u razumijevanju i kvantificiranju interakcija između utjecaja i rizika klimatskih promjena, mjera ublažavanja i strategija prilagodbe, procijeniti međuodnos između javnih i privatnih strategija prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena te identificirati načine ublažavanja klimatskih promjena uz optimizirane kombinacije intervencija u različitim sektorima. Zaključno, projekt se bavi jednom od ključnih dimenzija održivog razvoja, a to je ekološkom dimenzijom.

Ukupna vrijednost projekta je 6.579.574,00 EUR. Turistička zajednica Zagrebačke županije sudjeluje u projektu s još 19 partnera, sa svrhom uspostave održivog turizma, očuvanja klime i društvene transformacije u Zagrebačkoj županiji.

- Naravno, - istaknuli su nam iz Turističke zajednice Zagrebačke županije, - nije to nimalo lagan i jednostavan posao, uključuje kontinuirano praćenje svih potencijalnih natječaja za sufinanciranje iz različitih programa vezanih tematski uz turizam, kontinuirano praćenje trendova u turizmu općenito, analizu stanja turizma u Zagrebačkoj županiji te generiranje projektnih ideja za potencijalno unapređenje i, ne manje važno, ove aktivnosti da bi bile uspješne zahtijevaju kontinuiranu suradnju i komunikaciju s velikim brojem potencijalnih projektnih partnera diljem Europske unije, a i šire.

Inače Turistička zajednica Zagrebačke županije provodi trenutno dva projekta sufinancirana iz EU. Prvi je projekt „PRONACUL” koji naglašava ideju o promociji i očuvanju prirodne i kulturne baštine i podršku razvoju transnacionalne strategije za zajedničku promociju Jadransog-jonskog područja kao turističke destinacije. Projekt je financiran u okviru „INTERREG V-B” Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014. - 2020. i traje do rujna 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.770 348,98 EUR, a uz vodećeg partnera, 11 je partnera na projektu, među kojima je i Turistička zajednica Zagrebačke županije, te 6 pridruženih i podupirućih partnera.

Drugi projekt u provedbi je „EKOMUZEJ BISTRA”. Sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja na području Urbane aglomeracije Zagreb. Korisnik projekta je Općina Bisra, a partner na projektu, uz Turističke zajednice Zagrebačke županije je i Udruga Ekomuzej Bistra. Cilj projekta je obnova i rekonstrukcija zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj te njena prenamjena u suvremeni i moderno opremljen kulturno-turistički centar. Korištenjem dijela prostora obnovljenog objekta za namjene koje se odnose na promociju Općine Bistra kao turističke destinacije, kao i osnivanjem turističko-informativnog centra, unaprijedit će se turistička atraktivnost ovog područja za posjetitelje. Ukupna vrijednost projekta iznosi 11.979.148,74 HRK, a projekt traje do 1. rujna 2023. godine.

- Dijeljenje znanja, najboljih praksi s relevantnim partnerima iz drugih EU zemalja, kao i nacionalnim, regionalnim i lokalnim partnerima ključno je i za aktivnosti jačanja destinacijskog brenda, - ističu iz Turističke zajednice Zagrebačke županije.