°C 22

Sveta Nedelja: Više od 72 milijuna kuna za brži internet

10.02.2020.

Romana Šimek

Grad Sveta Nedelja i Hrvatski Telekom potpisali su 10. veljače 2020. Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta koji će omogućiti širokopojasni pristup za više od 14 tisuća kućanstava na području Svete Nedelje, Samobora i Općine Stupnik. Projekt koji bi trebao biti dovršen 2023. godine vrijedan je 76.217.509,29 kuna i provodi se u okviru Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima. Svojim potpisom partnerstvo su potvrdili gradonačelnik Grada Sveta Nedelja Dario Zurovec, član Uprave HT-a i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije Boris Drilo, te članica Uprave HT-a i glavna operativna direktorica za privatne korisnike Nataša Rapaić.

-Ovo je jedna od većih  investicija u ovom dijelu Zagrebačke županije. Kao nositelji projekta, omogućit ćemo optiku i u Samoboru i u Stupniku, bez direktnog opterećivanja naših proračuna, a uz izdašnu pomoć EU-a. Također moram naglasiti i da je to zasigurno značajan iskorak za postizanje veće kvalitete života naših sugrađana, kao i za razvoj industrija temeljenih na znanju u Svetoj Nedelji, što je u skladu s našom strategijom razvoja i poreznim rasterećenjima. Odlični infrastrukturni uvjeti u kombinaciji s niskim, gotovo nepostojećim davanjima, čini nas idealnim mjestom za investicije i za život.- istaknuo je tom prigodom gradonačelnik Grada Sveta Nedelja Dario Zurovec.

Brzom internetskom mrežom bit će pokrivena sva bijela područja na kojima nema brzog interneta, što obuhvaća otprilike 50% korisnika na području projekta. Najmanje 80% korisnika će dobiti optičke priključke s brzinama pristupa od najmanje 100 MB/s u oba smjera, a javnim korisnicima omogućit će se brzina od najmanje 1 GB/s. Podsjetimo, Grad Sveta Nedelja sklopio je s Gradom Samoborom i Općinom Stupnik Sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova. Plan razvoja navedene infrastrukture odobrio je HAKOM, nakon čega je donesena Odluka o pokretanju projekta, za čijeg je nositelja odabran Grad Sveta Nedelja.

Sveukupna vrijednost projekta, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove iznosi 76.217.509,29 kn. Hrvatski Telekom sudjelovat će u projektu s 33.026.210,68 kn vlastitih kapitalnih sredstava za financiranje prihvatljivih investicijskih troškova, te s 10.652.019,16 kn za financiranje neprihvatljivih troškova. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 65.565.490,13 kn, što znači da će ostatak od 32.539.279,45 kn Hrvatski Telekom potraživati kao sredstva državne potpore iz fondova Europske unije. Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Hrvatskog Telekoma, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) očekuje se sredinom 2020. godine.

Aktivnosti na projektu provodit će se sukladno Okvirnom nacionalnom programu za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, te Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.