°C 22

Sveta Nedelja: Tijekom idućeg tjedna besplatan odvoz glomaznog otpada, no potrebna prijava tri dana prije!

18.11.2019.

Romana Šimek

Besplatan odvoz glomaznog otpada s područja grada Svete Nedelje izvršit će se u periodu od 25. do 29. studenog  2019. godine, isključivo za korisnike koji prijave potrebu odvoza glomaznog otpada. Da bi se izvršio odvoz glomaznog otpada potrebno se pravovremeno prijaviti i to najkasnije tri radna dana prije predviđenog odvoza, na broj EKO-FLOR PLUS -a: 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr

Prilikom prijave odvoza glomaznog otpada trebaju se navesti podaci o korisniku (ime i prezime, adresa) i sastav otpada (npr.krevet, željezni dijelovi bicikla, madraci i sl.). Na dan odvoza glomaznog otpada, otpad odložiti UNUTAR DVORIŠTA, neposredno uz kolni ulaz, na način da djelatnicima tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. omogućite nesmetan ulaz u dvorište. Poželjno je i da budete kod kuće prilikom odvoza istog.

Nadalje, ukoliko imate otežan pristup dvorištu krupni (glomazni) otpad potrebno je dopremiti na dostupno mjesto pogodno za preuzimanje od strane tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o.

DA, prikuplja se glomazni otpad: PLASTIKA ( stolice, posude…) DRVENARIJA (namještaj, palete…), METAL (posuđe, namještaj,…) OSTALO (madraci, kauči,..)

NE spada pod glomazni otpad: GRAĐEVINSKI OTPAD (šuta, cigla, beton,..), OPASNI OTPAD ( salonit ploče, otpadna ulja, pesticidi, fluorescentne cijevi..), AKUMULATORI, GUME, ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD