°C 22

Sveta Nedelja: Besplatno korištenje aplikacije e-Pripreme za polaganje državne mature

07.02.2020.

Romana Šimek

Grad Sveta Nedelja će u suradnji sa tvrtkom EDUCIRAJME.COM svim zainteresiranim maturantima s područja grada Svete Nedelje omogućiti korištenje Web aplikacije ePripreme za državnu maturu, a sve s ciljem kontinuirane i pravovremene pripreme  za uspješno polaganje državne mature i upisa na željeni fakultet.

ePripreme omogućuju  Korisnicima da se u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu ili uređaju (mobitel, tablet, računalo)  povežu na aplikaciju kojom dobivaju pristup:

  • Stvarnim ispitima iz prijašnjih godina
  • Svim predmetima i svim razinama (obvezni i izborni)
  • Interaktivnoj osobnoj statistici
  • Neograničenog korištenja

Ključne karakteristike aplikacije ePriprema jesu sljedeće:

  • Lako korištenje-ispiti u obliku kvizova
  • Svi predmeti-više i niže razine, ljetni i jesenski rokovi
  • Natjecanje-uspoređivanje rezultata sa ostalim maturantima koji koriste aplikaciju
  • Rezultati-ispis postotka svih riješenih ispita.

 Da bi se aplikacija stavila na korištenje Korisniku, mole se svi zainteresirani maturanti  da ispunjavanjem obrasca koji se nalazi na dnu ove obavijesti i u rubrici Dokumenti – Obrasci i zahtjevi za građane(pod nazivom „ePripreme za maturante“) obave prijavu Gradu Svetoj Nedelji  za korištenje iste. Prijava se može obaviti putem e-mail adrese: info@grad-svetanedelja.hr ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik (soba br. 9, I kat) ili poštom na adresu: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedjelja, a  najkasnije do 10.03.2020. godine radi omogućavanja pristupa aplikaciji.

Obrazac možete pronaći na stranicama Grada.