°C 1

Specijalizacije iz pedijatrije, ginekologije, radiologije i fizikalne medicine financira Zagrebačka županija

03.08.2020.

Ivana Ćurić

Zagrebačka županija osigurala je 1.350.000 kn Domu zdravlja Zagrebačke županije za financiranje devet specijalizacija i to tri iz pedijatrije, tri iz ginekologije, dvije iz radiologije i jednu iz fizikalne medicine. 

Sredstva će se koristiti za troškove plaća i ostalih naknada doktora medicine za vrijeme specijalističkog usavršavanja. Ovo je jedna u nizu mjera koju Zagrebačka županija provoditi kako bi osigurala kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu na svom području. Inače, Zagrebačka županija u ovoj je godini osigurala je 2,6 milijuna kn s ciljem zadržavanja liječnika u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Županija. 

Uz već spomenute specijalizacije, planira se i subvencija kamata na stambene kredite, subvencija troškova stručnog usavršavanja i doškolovanja i subvencije za popunjavanje deficitarna mjesta u mreži javne zdravstvene službe.

(izvor: Zagrebačka županija)