°C 24

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora: Proračun se puni i bolje od planiranog

16.09.2019.

Romana Šimek

Na Dnevnom redu 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora bilo je 15 točaka, koje su vijećnici, njih 22-oje prisutnih, konstruktivno i uspješno "odradili" za nešto više od dva sata. Većina tih točaka bila je tehničke prirode, kako bi se rad gradskih službi i odjela uskladio s izmjenama zakona i propisa na državnoj razini te podnijela obvezujuća izvješća.

Većinom glasova prihvaćeni su prijedlozi odluka o dodjeli nagrada Grada Samobora za životno djelo Dragutinu Maroviću i dr. Slavku Lovasiću, te nagrade Grada Samobora Klubu cestovnog i planinskog trčanja Samobor, Mariji Lindić, Zoranu Peroviću, Božidaru Laušinu te Udruzi za održivi razvoj Pozitiva Samobor, koje će dobitnicima biti uručene na svečanoj sjednici u povodu Dana Grada u listopadu. Vijećnik HDZ-a Vladimir Skendrović tijekom rasprave je konstatirao da svi predloženi nagrade i zaslužuju, ali i upitao članove odbora za dodjelu nagrada koji su to mjerljivi kriteriji kojima su se vodili u odlukama te smatra da su isti nespretno sročeni i da ljudima treba jasnije reći kako se nagrade Grada dodjeljuju zapravo za zasluge u protekloj godini.

Jednoglasno su potom usvojeni Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, za što će biti zadužen Komunalac d.o.o., Prijedlog Odluke o prijenosu nefinancijske imovine na proračunske korisnike Grada Samobora, čime se ulaganja Grada u OŠ Mihaela Šiloboda i u POU (oprema, energetska obnova i rekonstrukcija zgrada) prenose na ove stvarne korisnike, Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva Grada Samobora za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu Strateškog programa razvoja Grada Samobora za razdoblje 2020. – 2025., u koje je na prijedlog vijećnika Vladimira Skendrovića iz HDZ-a ušao i Damir Skok (BM 365), Prijedlog Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Gradu Samoboru, Obrazloženje uz prijedlog o izmjenama i dopunama Statuta Ustanove Sportski objekti Samobor, Osnivanje prava služnosti u korist trgovačkog društva A1 Hrvatska d.o.o., te Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Samobora za lipanj, srpanj i kolovoz 2019. godine.

Bez veće rasprave, ali također jednoglasno, nije prihvaćeno Izvješće o izvršenju Programa rada i financijski plan Samoborskog muzeja za 2018. godinu. Naime, nakon što je gradska Jedinica unutarnje revizije obavila svoj dio posla, utvrđeno je da postoji sumnja i rizik nepravilnosti u radu te će o svemu izvijestiti i nadležna tijela.

Većinom glasova usvojen je Prijedlog odluke o izmjenama odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Samobora u 2019. godini, za koju je vijećnik Skendrović tražio dodatno pojašnjenje u vezi kupnje udžbenika, obzirom da ih ove godine financira država. Pročelnik Juro Horvat odgovorio je kako su ta sredstva unaprijed planirana, a resorno ministarstvo vratit će Gradu utrošena sredstva za udžbenike.

Na Dnevnom redu bio je i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Samobora za 2019., usvojen većinom glasova, za koji je pročelnik Željko Radovanić ustvrdio da se jako dobro puni, posebice od poreza na dohodak, te je već do sada od ukupno planiranih 122 milijuna kuna u proračun uplaćeno gotovo 96 milijuna kuna, a do kraja godine bit će, prema procjeni, blizu 130 milijuna kuna. Zbog značajnog viška prihoda nad rashodina priprema se do kraja godine i rebalans proračuna.

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Samobora za prvih 6 mjeseci 2019. također je usvojeno većinom glasova vijećnika, a prošlo je bez rasprave, tako da nazočni gradonačelnik Beljak nije trebao dodatno obrazlagati stavke svog izvješća.

Aktualni sat

Pitanja vijećnika postavljena na Aktualnom satu odnosila su se ponajviše na stanje i sigurnost prometnica i ostalu komunalnu infrastrukturu.

Ivan Kaselj (HDZ) tražio je da se poboljša prometna signalizacija kod gradskih škola te popravi osvjetljenje na potezu Ćirilometodska – Dijanićeva ulica, njegov stranački kolega Franjo Bedeničić tražio je sanaciju ulica A. Starčevića u Samoboru i Bregani te spoj Jezerske i Ulice grada Wirgesa, na što je zamjenik gradonačelnika Željko Stanec odgovorio da su ove ulice u programu za sljedeću godinu, oko Jezerske su imovinsko-pravni problemi, a problem u Bregani će ispitati.

Vijećnik Damir Skok (BM 365) zatražio je da se preispita odluka o subvencioniranju umirovljeničkih pokaza te predložio jedinstvene pokaze koji bi im vrijedili za sve relacije. Pročelnik Juro Horvat odgovorio je da su za sada kriteriji doneseni, ali se mogu, ukoliko bude potrebe, i mijenjati.

Svebor Labura i Lovro Mihelić (HDZ) ukazali su na zahtjeve građana za rekonstrukciju Stepinčeve ulice, potrebu zamjene rasvjete u Hebrangovoj kod srednjih škola, više semafora s brojčanicima, bolju prometnu regulaciju kod Sajmišta subotom, kao i oslobađanje plaćanja komunalne naknade stanovnika Medsava, Vrbovca, Celina i Savršćaka, zbog blizine Trebeža. Zamjenik Stanec odgovorio je kako se za sve ove ulice razmatraju prijedlozi građana, radi se plan aktivnosti i radova u 2020. pa je sada vrijeme da mjesni odbori iznesu svoje potrebe, a što se tiče Trebeža on je saniran pa se o izuzimanju plaćanja komunalne naknade u ovim mjestima sada ne razmišlja, osim ako se ne dogodi nešto što bi tamošnjim mještanima ponovno ugrozilo kvalitetu života. Za zamjenu ostatka postojeće rasvjete led svjetiljkama čeka se ponuda dobavljača pa će to dalje ići predviđenim tijekom.

Mihaela Purić (BM 365) pitala je kakvi su konačno planovi sa školom u Langovoj te ukazala na loše stanje mosta u Mlinskoj prema Milakovićevoj ulici, na što je Stanec odgovorio kako objekt stare škole Grad namjerava namijeniti visokoškolskom obrazovanju, a most će se obnavljati kada na red dođe i Kleščićeva ulica i zamjena postojećih kocki, o čemu će odlučiti konzervatori.

Vladimir Skendrović (HDZ) predložio je postavljanje znaka ograničenja brzine u Bobovici, pitao hoće li ove godine biti realizirana Ulica Krmica 3 u Domaslovcu te tražio pisani odgovor na pitanje tko još na Gmajni gradi objekt s 4 etaže, a nije bivši gradski pročelnik. Zamjenik Stanec odgovorio je kako je za područje Bobovice u izradi prometni elaborat, a Krmica bi trebala biti gotova ove godine.

I Maja Gračanin (SDP) imala je pitanja u vezi prometnica i sugurnosti prometa u Bregani te iznijela prijedlog da se, u dogovoru sa susjedima Slovencima, razmotri izgradnja alternativne prometnice kroz Breganu, obzirom na velike gužve na malograničnom prijelazu. Stanec je odgovorio kako se radi o prometnicama koje nisu u ingerenciji Grada, ali će i dalje apelirati na Hrvatske ceste i policiju da se stanje poboljša.

Aktualni sat završio je nezavisni vijećnik Zlatko Rešetar iznijevši prijedloge da se uredi spoj Bijankinijeve ulice i Ulice pape Ivana XXIII., da se postavi uspornik prometa na zavoju kod obrta za čuvanje djece Mali Medo u Domaslovcu te treći da se "ležeći policajci" vrate u Jelačićevu gdje su bili prije njezine rekonstrukcije. Zamjenik Stanec odgovorio je kako imaju puno upita za postavljenje uspornika i sve ih razmatraju, ali smatra da je bolje rješenje za neke prometnice stalno snimanje brzine vozila, što dogovaraju sa samoborskom policijom, dok će se uspornici postavljati samo na kritičnim mjestima.