°C 16

Općina Križ povećava jednokratnu novčanu pomoć prilikom rođenja djeteta

28.11.2019.

Romana Šimek

S posebnim zadovoljstvom Općinski je načelnik Marko Magdić članovima Općinskog vijeća predstavio Odluku o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi kojom će se od iduće godine povećati naknade za bebe. 

Naime u Proračunu za 2020. godinu osigurana su sredstva te će roditelji svake novorođene bebe s područja Općine Križ, a sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, za prvo dijete dobiti jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 2.000,00 kn, za drugo dijete 2.500,00 kn, a za treće i svako slijedeće dijete 3.000,00 kn.

Proračun za 2020.

U nastavku sjednice Općinski je načelnik Općine Križ Marko Magdić članovima Općinskog vijeća obrazložio Odluku o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu; Plan razvojnih programa Općine Križ za razdoblje 2019. – 2021. godine; te Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2019. godinu. Spomenute Odluke usvojene su s devet glasova za i jednim suzdržanim glasom. Proračun Općine Križ za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu Općinsko vijeće Općine Križ usvojilo je na 17. sjednici održanoj dana 21.11.2018. godine u ukupnom iznosu 42.437.333,70 kn.

Obzirom na procjenu potreba izmjena na pozicijama prihoda i primitaka i na neka pobliža saznanja o kretanju tih pozicija kroz navedeno razdoblje i stvaranje mogućnosti financiranja kapitalnih projekata, Odlukom o I. Izmjenama i dopunama Proračuna izvršila se približno stvarna procjena prihoda i primitaka, te u skladu s tim, omogućilo se izvršavanje rashoda i izdataka do kraja godine, s naznakom da je osnova za izvršenje rashoda mjesečno ostvarenje prihoda. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu procijenjena je u ukupnom iznosu na 30.417.000,00 kn što je za 12.020.333,70 kn ili 28.3 % manje u odnosu na planirano Proračunom za 2019. godinu.

foto: Ilustracija/Unsplash