°C 22

Križ: 1,5 milijuna kuna za izgradnju vrtića

18.07.2018.

Vana Pocrnjić

Općina Križ potpisala je Ugovor o sufinanciranju projekata na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2018. godini, a u organizaciji Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Krajem prethodne 2017. godine potpisan je Ugovor s izvođačem radova za izgradnju novog dječjeg vrtića u iznosu 8,8 milijuna kuna (s PDV-om).

Cilj je izgraditi što kvalitetniji objekt za buduće naraštaje, ali jednako tako, realizacijom sredstava iz ostalih izvora financiranja, omogućiti prostor za zatvaranje ranije započetih investicija, za koje više nema mogućnosti sufinanciranja iz ni jednog izvora, kao ni mogućnosti dugoročnog zaduživanja.

Ugovor je potpisao Općinski načelnik Općine Križ, Marko Magdić, a osigurava sufinanciranje izgradnje novog dječjeg vrtića i to u iznosu 1,5 milijuna kuna. 

(Foto: Općina Križ)