°C 4

Klinča Sela: Načelnik najavio božićnice umirovljenicima!

20.11.2018.

Redakcija

Općinsko vijeće Općine Klinča Sela jučer je održalo svoju 14. sjednicu na kojoj je između ostalih odluka, jednoglasno prihvatilo prijedlog načelnika Miljenka Vučkovića o dodjeli božićnica umirovljenicima s područja Općine. Donesene su i druge bitne odluke među kojima je i porast naknade za troškove stanovanja socijalno ugroženima (korisnicima minimalne zajamčene naknade).

Jučerašnja sjednica vijeća Općine Klinča Sela protekla je poprilično mirno, bez prevelikih rasprava te je većina točaka dnevnog reda donesena jednoglasno. Jedna od važnijih svakako je odluka o isplati božićnica umirovljenicima koju je predložio načelnik. Tako umirovljenici s područja Klinča Sela ove godine mogu očekivati božićnicu u iznosu od 100 ili 200 kuna već prema visini njihove mirovine.

-Za naše umirovljenike koji imaju mirovinu manju od 1000 kuna dodijelit će se 200 kuna, a umirovljenici kojima je mirovina između 1000 i 2000 kuna dobit će 100 kuna božićnice – kazao je načelnik Miljenko Vučković.

Udruga umirovljenika Općini je dostavila popis prema kojem će se isplatiti božićnice za što je Općina ukupno osigurala oko 50 000 kuna.

Rastu naknade za socijalno ugrožene

Jednoglasno je donesena i Odluka o pravu na naknadu za troškove stanovanja koja se odnosi na korisnike zajamčene minimalne naknade kojima je Općina do sada pomagala sa 100 kuna mjesečno. Zbog usklađivanja ove odluke sa Zakonom o socijalnoj skrbi od sada će korisnicima Općina isplaćivati do 50 posto iznosa njihove zajamčene minimalne naknade. Trošak na godišnjoj razini za Općinu procijenjen je na 140 000 kuna i promjenjiv je s obzirom na to da se radi o različitim naknadama korisnika.

U proračunu Općine Klinča Sela naći će se sredstva i za prijevoz mališana do Jastrebarskog u vrijeme trajanja škole klizanja. Naime, u suradnji s udrugom Društvo Naša djeca Jastrebarsko u programu škole klizanja i ove će godine moći sudjelovati i djeca iz Klinča Sela za koje će Općina pokriti trošak prijevoza do Jaske u iznosu do 7 000 kuna, dok će roditelji trebati izdvojiti 250 kuna koliko iznosi pohađanje škole klizanja. I takav prijedlog prihvaćen je jednoglasno od strane općinskog vijeća.

Poljoprivreda

Donesen je i Program mjera u poljoprivredi za 2019. godinu kojim Općina pomaže poljoprivrednicima sa svoga područja, kao i Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Riječ je o zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojeg se država odriče u korist Općine kako bi se ta zemljišta stavila u funkciju. Stoga je bilo potrebno donijeti Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koji je za Klinča Sela izradila Razvojna agencija. Većina zemljišta predviđena je za najam – ukupno 28,5 hektara, dok je za prodaju predviđen manji broj čestica – 5,18 hektara zemljišta, objašnjeno je na sjednici te je vijeće prihvatilo Program.

Postavit će se meteorološke stanice

Klinča Sela će uskoro dobiti i dvije automatske meteorološke postaje koje će se postaviti na lokacijama kod vodospreme Tržić i na vodocrpilištu u Kupincu. Riječ je o projektu Državno hidrometeorološkog zavoda koji će se sufinancirati iz EU fondova, a za koji je suglasnost moralo dati Općinsko vijeće.

-Važno je naglasiti da potpisivanjem ovog ugovora Općina stječe pravo na besplatno korištenje svih podataka s tih meteo postaja – rekao je načelnik Vučković.

Imenovani članovi odbora

Općinsko je vijeće većinom glasova prihvatilo polugodišnje izvješće o radu načelnika, a jednoglasno Izvješće načelnika o planu gospodarenja otpadom Općine Klinča Sela za 2017. godinu. Također, jednoglasno su donesene odluke o imenovanjima članova odbora za gospodarski razvoj i malo poduzetništvo, za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i ruralni razvoj, za kulturu i obrazovanje, sport, turizam, odbora za predstavke građana i socijalnu politiku, za mladež, razvoj lokalne samouprave i EU projekte, odbora za branitelje i invalide domovinskog rata te Povjerenstva za dodjelu stipendije Općine Klinča Sela. Zadaće odbora su da raspravljaju o pojedinim odlukama bitnima za općinu prije nego što dođu na Dnevni red sjednice Općinskog vijeća.

Još jedna od odluka vijeća bilo je davanje suglasnosti Općini za podmirivanje tražbina vjerovniku Erste banci. Naime, Općina Klinča Sela nedavno je zakonski naslijedila imovinu osobe koja je preminula, a koje su se njezini nasljednici odrekli. Zakonska obaveza Općine stoga je da pokrije troškove ukopa, naslijedi kompletnu imovinu te sve obaveze do iznosa naslijeđene imovine. Načelnik je vijećnicima objasnio kako banka traži podmirivanje duga od 47 000 kuna kako ne bi išla u ovrhu imovine vrijedne 174 000 kuna što je Općina prihvatila te se s tim složilo i Općinsko vijeće.