°C 22

Informacije o radu Općinskog suda u Velikoj Gorici

30.03.2020.

Redakcija

Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane koronavirusom (COVID 19) za Općinski sud u Velikoj Gorici, u sjedištu suda, i u stalnoj službi u Ivanić Gradu, nastavlja se do opoziva odluke raditi u skraćenom radnom vremenu od 8:00 do 12:00 sati, a dežurstva u Prekršajnom odjelu po posebnom rasporedu.

Detalji su dostupni OVDJE.

U razdoblju od 1. travnja 2020. do opoziva odluke:
1. Odgađaju se sve rasprave i ročišta osim u hitnim postupcima gdje sudac procijeni da je to nužno.
2. Otkazuje se prijam stranaka
3. Podnesci se zaprimaju putem pošte i e-komunikacije
4. Posebnim skrbnicima, dostava će se vršiti e mailom prema dostavljenom rasporedu stručnih timova
5. Zahtjevi za izdavanje: Uvjerenja o ne/vođenju kaznenog postupka; Uvjerenja o ne/vođenju prekršajnog postupka; Za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu „Apostille„ i Prijedlozi za Zemljišnoknjižne upise predaju se na porti suda u zato označena mjesta i prema pisanoj uputi na mjestu predaje
6. Neće se izdavati dozvole za posjet zatvoreniku osim u iznimnim slučajevima – za detalje kontaktirati Upravu za zatvorski sustav ili Zatvor u Zagrebu
7. Radi predavanja zahtjeva iz toč. 4 ulaz u zgradu moguć je istodobno samo za dvije osobe
8. Sud će postupati u okvirima svoje nadležnosti samo u hitnim postupcima
9. Sva komunikacija s odvjetnicima i Javnim bilježnicima odvijat će se telefonski, e-mailom, e-komunikacijom i poštom – te se neće primjenjivati odvjetnički pretinci za dostavu pismena
10. Stranke se upućuju koristiti platforme e-komunikacijae-građanie-predmet te pratiti informacije o radu suda na web stranicama suda i u sredstvima javnog priopćavanja
11. Informacije stranke mogu dobiti i neposredno na e- mail adresu: osvg@osvg.pravosudje.hr i slijedeće telefone:

U sjedištu – Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 36

  • Kazneni 01 6269 507 i 01 6269 537
  • Građanski 01 6269 509 i 01 6269 510
  • Gruntovnica 01 6269 561 i 01 6269 562
  • Ovrha 01 6269 508
  • Izvanparnica 01 6269 529
  • Prekršajni 01 6222 105
  • Ured predsjednika 01 6269 515

U stalnoj službu suda u Ivanić Gradu, Športska 2

  • Sudska pisarnica 01 2831 444
  • Gruntovnica 01 2831 442 i 01 2831 440
  • Ured voditeljice stalne službe 01 2831 445