°C 25

24 područja u županiji u sklopu projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”

09.06.2020.

Redakcija

U sklopu projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000” JU Zeleni prsten Zagrebačke županije dobila je novi automobil. Sredstva za provedbu projekta osigurana su u okviru Operativnog programa Konkurentost i kohezija za razdoblje 2014.-2020., specifičnog cilja “Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000).

Hrvatska je po bioraznolikosti u samom europskom vrhu. Pod europskom ekološkom mrežom Natura 2000 je gotovo trećina teritorija Hrvatske, odnosno 36% kopnenog teritorija i 16% obalnog mora. Na području Zagrebačke županije nalaze se čak 24 Natura područja. Od toga njih 4 se odnosi na područja očuvanja značajnih za ptice (POP) (Sava kod Hruščice sa šljunčarom Rakitje, Turopolje, Pokupski bazen i Ribnjaci uz Česmu) i 20 na područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) (Cret Dubravica, Vugrinova špilja, Gornji Hruševec – potok Kravarščica, Klasnići, Česma – šume, Varoški lug, Ribnjaci Pisarovina, Sava nizvodno od Hrušćice, Stupnički lug, Kupa, Odra kod Jagodna, Žutica, Ribnjaci Crna mlaka, Klinča Sela, Sutla, Ribnjaci Sisčani i Blatnica, Odransko polje, Jastrebarski lugovi, Ribnjak Dubrava i Sava uzvodno od Zagreba.

Projekt ”Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000” od ključne je važnosti za ispunjavanje obaveza Republike Hrvatske kao članice EU u zaštiti prirode. Korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a u projektnim aktivnostima kao suradnici sudjeluju i javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže pojedinih županija i pojedinačnih zaštićenih područja pa tako i JU Zeleni prsten Zagrebačke županije. Glavna svrha Projekta je doprinos postizanju ciljeva i uspostavljanju mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove ekološke mreže Natura 2000. Također, Projektom bi se trebao potaknuti razvoj institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ciljnih područja.

Galerija slika

24 područja u županiji u sklopu projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000” 24 područja u županiji u sklopu projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000” 24 područja u županiji u sklopu projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”