°C 16

Izložba 'Krugorezi' mlade umjetnice Ive Šarić

11.09.2019.

Romana Šimek

U petak, 13. rujna bit će otvorenje samostalne nagradne izložbe 4. međunarodnog trijenala autoportreta u organizaciji Galerije Prica. Iva Šarić predstavit će se sa svojom izložbom ‘Krugorezi’, u maloj dvorani Galerije Prica. Izložba ostaje otvorena do 6. listopada 2019. godine. 

Izložba

Krug nema početak ni kraj, on predstavlja univerzalni simbol potpunosti, vječnosti i savršenstva. Njegova beskonačnost, savršenost i homogenost poslužila je kao idealna polazišna točka u istraživanju beskrajnih likovnih varijacija u radu Ive Šarić.

Grafička tehnika linoreza tako postaje područje likovnog eksperimenta u procesu kontinuiranog istraživanja mogućnosti strukturiranja i restrukturiranja osnovnog elementa – kruga. Svođenjem prikaza na likovnu bît utemeljenu na odnosima linija, boja i ploha otvara se mogućnost percepcije i doživljaja likovnog djela na temelju vibrantnih struktura čiji dominantan ritmički element definira konačan karakter pojedinog djela. Kontinuirano istraživanje praćeno eksperimentima čini sâm proces rada i njegov konačan ishod krajnje nepredvidljivim što ostavlja slobodan prostor za izmjene koje povremeno mijenjaju i početnu ideju. Svaki rad u konačnici predstavlja zaseban vizualni doživljaj čiju dinamiku određuje rekomponiranje osnovne zamisli.

Izbor radova iz ciklusa Krugorezi, kojeg Iva Šarić kontinuirano stvara, razvija i širi posljednjih dvanaest godina, ukazuje na njezinu nevjerojatnu inovativnost i imaginaciju. Osnovni gradivni element je linija, dok temelj čini forma kruga često smještena na kvadratnu podlogu. Polje djelovanja tako postaje otvoreni plošni prostor unutar kojeg promjena ritma, zgusnutost formi, zasićenost boje, te dinamika samih gradivnih elemenata iniciraju optičke podražaje i definiraju konačnu percepciju rada.

Životopis

Rođena 12. travnja 1985. u Varaždinu gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu upisala 2004. godine. Tijekom akademske godine 2004./ 2005. primila pohvalu za uspješan rad. Diplomirala 2010. godine na Nastavničkom odsjeku u grafičkoj klasi doc. Ines Krasić.

Kontinuirano se bavi grafikom i fotografijom kao hobijem. Do sad je izlagala na 50-tak skupnih i samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu.