°C 27

Besplatne online radionice za mlade osobe s invaliditetom na području Županije: Čitajte i družite se u Klubu čitača Sunca!

08.02.2023.

Redakcija

Jedan od brojnih izazova mladih osoba s invaliditetom je traženje aktivnosti u kojima mogu jednako sudjelovati kao i njihovi vršnjaci. Unatoč njihovom interesu, mnoge aktivnosti su im nedostupne zbog fizičkih nemogućnosti ili neprilagođenosti sustava. No, zahvaljujući razvoju tehnologije, došla je prilika za druženje bez prepreka.
Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce kreće s drugom grupom Online aktivnosti „Klub čitača za mlade”.
U grupama će se odraditi 10 tematskih razrađenih radionica s razradom teme uz primjenu različitih knjiga i priča. Radionice će se održavati utorkom od 14 do 15 sati Online preko Microsoft Teams, a radionicu će moći pohađati 5 mladih s invaliditetom u starosti od 16 do 25 godina koji su pismeni i samostalno čitaju, a koji žive u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji.

- Cilj je kroz čitanje knjiga kod mladih osoba s invaliditetom povećati razinu samopouzdanja i kritičnog razmišljanja te komunikacija o emocijama, empatiji i društvenoj odgovornosti vezano uz teme koje će potaknuti pojedina knjiga – poručuju iz Sunca.

Radionice će održavati Maria Tomić Preiner, dipl. psiholog i socijalni radnik. Preko ovih radionica mladi će imati priliku osvijestiti na koji način se trebaju konstruktivno nositi s različitim životnim izazovima i kako mogu iste razriješiti, raditi na osvještavanju predrasuda i stereotipa koji su najčešće vezani za prikaz osoba s invaliditetom u knjigama, naučiti vještine konstruktivnog nošenja s ljutnjom kao neugodnom emocijom, razviti mehanizme suočavanja s različitim emocionalnim stanjima kroz upotrebu terapijskih priča, raditi na osvještavanju i rješavanju pojedinih sukoba i osvijestiti važnost i ulogu prijateljstva u životu mladih s teškoćama u razvoju i jezičnim teškoćama.

Prijaviti se možete online preko obrasca, a na adresu Ulica Stjepana Bencekovića 19 na 3. katu potrebno je dostaviti fotokopije sljedećih dokumenata:

- rodni list za mlade osobe s invaliditetom (ili drugi jednako vrijedan službeni dokument u kojem je naveden datum rođenja)
- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti oštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
- suglasnost roditelja/skrbnika za sudjelovanje osobe mlađe od 18 godina (maloljetnika) – na prvom sastanku
- suglasnost mlade osobe s invaliditetom i roditelja za obradu podataka, fotografiranje i snimanje – na prvom sastanku
- OBRAZAC 1 “Osobni podaci pri ulasku u projekt” i OBRAZAC 2 “Podaci nakon sudjelovanja u projektu” – na prvom sastanku

Ako imate još neka pitanja i želite se prijaviti na radionice slobodno se obratite asistentici projekata Ivi Majcek na: iva.majcek@ti-si-sunce.hr

Radionice se odvijaju u sklopu projekta „Moje pravo na pokret, govor i čitanje” - razvoj predčitalačkih i čitalačkih sposobnosti kod djece i mladih s teškoćama u razvoju, a projekt je sufinanciran u sklopu programa Europski strukturni i investicijski fondovi, Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Europski socijalni fond koji se provodi od 6. srpnja 2022. do 6. srpnja 2023. godine u organizaciji Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.