°C 14

Započela sanacija odlagališta otpada Tarno

17.08.2017.

Igor

Nakon provedenog postupka javne nabave te sklopljenih ugovora o građenju i nadzorima na odlagalištu neopasnog otpada Tarno započeli su radovi na projektu njegove sanacije.  

Ova faza sanacije obuhvaća pripremne radove na izgradnji temeljnog brtvenog sustava buduće plohe 6 s pratećim objektima i sustavima. To je prijelazno rješenje do izgradnje budućeg Centra za gospodarenje otpadom što je predviđeno Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske u razdoblju 2017. – 2022.

Ukupna vrijednost investicije iznosi više od 950 tisuća kuna bez PDV-a, od čega 60 posto sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok preostali dio sufinanciraju suvlasnici društva u omjerima jednakima udjelu u vlasništvu.

Izgradnjom plohe 6 dobiti će se dodatnih 25.000 m3 prostora za odlaganje , tj. za otprilike 20 tisuća tona otpada.