°C 31

Za očuvanje staništa Save od invazivnih biljaka 1,6 milijuna eura

09.10.2018.

Redakcija

Mreža parkova uz rijeku Savu dobila je sredstva iz fondova EU za novi projekt Sava TIES kojemu je cilj pronaći učinkovito rješenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka.

Vrijednost projekta Sava TIES je 1,6 milijuna eura, a taj novi i inovativni projekt iduće će se tri godine provoditi na području četiri zemlje kojima protječe rijeka Sava.

-Invazivne strane vrste biljaka nisu samo problem zaštite prirode, već imaju i negativan učinak na zdravlje ljudi (npr. alergije uzrokovane ambrozijom) i uzrokuju velike gospodarske gubitke. – istaknuto je na predstavljanju projekta u Novom Sadu (Republika Srbija) održanom od 1. do 4. listopada.

Projekt „Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama - Sava TIES“ sufinanciran je sredstvima Europske unije (ERDF, IPA), a provodit će se na području Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Partneri na projektu su Zaklada EuroNatur, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret Gorana Sremska Mitrovica i JP Vojvodinašume.

-Invazivne strane vrste su biljke, životinje i drugi organizmi koji nisu prirodno rasprostranjeni na određenom području, već su unesene prvenstveno ljudskim utjecajem. Nekontrolirano se šire slivom rijeke Save, istiskuju domaće vrste, imaju negativan utjecaj na druge zavičajne vrste, uništavaju plodnost tla, smanjuju obradive poljoprivredne površine, uzrokuju velike probleme kod obrane od poplava sl. Ukratko - mijenjaju prirodna staništa od europskog značaja i iznimno ih je teško iskorijeniti. Procjenjuje se da šteta koju imaju na svjetsku ekonomiju iznosi oko 1.4 bilijuna dolara, tj. oko 5% vrijednosti svjetskog gospodarstva- kazali su iz Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije.

U sklopu projekta, na sedam područja u četiri zemlje, testirat će se različite metode za učinkovito uklanjanje biljaka poput japanskog dvornika, čivitnjače i pajasena, koje već uzrokuju ozbiljne štete u slivu rijeke Save. Invazivne strane vrste glavni su izazov za zaštitu bioraznolikosti u 21. stoljeću, poručili su iz Zelenog prstena.

Foto: Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije