°C 30

Vrbovec: Promjene u Razvojnoj agenciji

06.09.2017.

Igor

Direktor Razvojne agencije grada Vrbovca Stjepan Krklec još je koncem kolovoza podnio neopozivu ostavku na svoju dužnost, o čemu je pismeno obavijestio tadašnjeg predsjednika Upravnog vijeća Damira Fašaića. Kao nam je kazao, učinio je to iz osobnih razloga. 

U međuvremenu, sukladno svojim ovlastima, gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj imenovao je i novi sastav Upravnog vijeća gradske Razvojne agencije. Umjesto Fašaića, Vlade Cetla i Marka Kolakovića, novo Upravno vijeće sada čine Dejan Jaić, Hrvoje Njegovec i Goran Dragija.

Inače, nova Upravna vijeća imenovana su također u obje osnovne škole i Dječjem vrtiću, a u skupštinu Radio Vrbovca kao predstavnik Grada imenovan je Marko Belošević.