°C 4

Vrbovec: Izvanredna sjednica Gradskog vijeća

07.03.2018.

Ivana Crnković

Gradsko vijeće Grada Vrbovca večeras se sastaje na izvanrednoj sjednici. Dnevni red uključuje samo dvije točke, one o izmjeni odluke komunalne naknade te Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Proizvodno-poslovne zone Konak Istok II.

Prva točka prijedlog je dopune Odluke o komunalnoj naknadi kojom se za istu oslobađaju poslovne građevine veće od 500 kvadrata, a kao mjera pomoći gospodarstvu. Prijedlog je da se investitorima, vlasnicima i korisnicima Poslovnih prostora, koji se ne koriste i u lošem su stanju te iziskuju velike investicije u sanaciju i obnovu, a u namjeri aktivacije istih, olakša poslovanje oslobođenjem plaćanja komunalne naknade.

Druga točka odnosi se na proizvodno-poslovnu zonu Konak II.

Od strane investitora Galoks-dragija d.o.o. iz Konaka Grad je dobio inicijativu da se pokrene postupak izrade Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone Konak-istok II kao dijela ukupne zone UPU-a Konak-istok. U inicijativi investitor je izrazio spremnost da u cjelosti snosi troškove vezane uz izradu predmetnog Plana, na način da se Grad Vrbovec ugovorom obveže da se za iznos uplaćenih sredstava umanji obveza plaćanja komunalnog doprinosa za objekte koji će graditi na svom građevinskom zemljištu za predviđenu gospodarsku namjenu.

U obrazloženju stoji i kako je gradonačelnik Vrbovca Denis kralj 21. veljače prihvatio ovu inicijativu i zadužio Upravni odbor za donošenje na Gradskom vijeću Grada Vrbovca.

Nacrt prijedloga odluke određuje kako će se Planom izmeđuostalog odrediti: podjela područja obuhvata  na posebne prostorne cjeline, osnova namjene površina, razmještaj djelatnosti u prostoru, osnova prometne, komunalne i druge infrastrukture, uređenje zelenih, parkovnih i rekreacisjkih površina, zahvati u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća i dr. Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000. Gradski vijećnici zasjedaju s početkom u 18 sati.