°C -3

U srijedu 8. sjednica Gradskog vijeća

27.03.2018.

Redakcija

Gradsko Vijeće grada Vrbovca za srijedu je sazvalo 8. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati s početkom u 17 sati.

Na dnevnom redu naći će se 20 točaka među kojima se ističu 9. točka o Donošenju odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju roditelja u pokriću troškova Dječjeg vrtića Vrbovec koju je predložio gradonačelnik, a izvijestit će je Đurđica Crnčević, privremena pročelnica Službe za opće poslove grada Vrbovca te 17. točka koja se bavi donošenjem Zaključka o dodjeli nagrada i priznanja grada Vrbovca koju će na prijedlog Odbora za dodjelu nagrada i priznanja izvijestiti predsjednik Odbora Dejan Jaić.

Osim spomenutih, relevantna je i 18. točka dnevnog reda koja se tiče Izvješća o radu Komunalca Vrbovec d.o.o- OJ Sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2017., o čemu će na prijedlog gradonačelnika izvijestiti direktor Komunalca Mato Jelić.

Uz nju se na dnevnom redu nalazi i jednako važna 19. točka Izvješća o radu Razvojne agencije Grada Vrbovca za 2017. godinu o kojoj će također na gradonačelnikov prijedlog izvijestiti Sanja Lazić Wardell- v.d. ravnateljice RAG-a Vrbovec.