°C 3

U Samoboru spremnici za otpad ukrašavaju grad

07.06.2018.

Vana Pocrnjić

S ciljem poticanja građana na odvajanje otpada i u šetnji gradom, na deset lokacija na javnim površinama u gradu Samoboru postavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje otpada.

U spremnike je moguće odložiti papir, staklo, plastiku, metal i biootpad, a upute za korištenje na hrvatskom i engleskom jeziku nalaze se na poklopcima spremnika.

Spremnici su postavljeni na Autobusnom kolodvoru Samobor, kod Doma zdravlja, na autobusnoj stanici u Južnom naselju, u parku Trokut kod OŠ Bogumila Tonija, u Hebrangovoj ulici kod Sportske dvorane Samobor, na Šetalištu uz mlinove, na ulazu u šumu na Anindolu, u Hrastinskoj ulici u blizini sajmišta, u bivšoj vojarni kod Bunkera te u Ulici grada Wirgesa, a riječ je o frekventnim lokacijama gdje svakodnevno prolazi veći broj pješaka.

Grad Samobor i trgovačko društvo Komunalac d.o.o. nastavljaju s ovom vrstom poticanja građana na odvajanje otpada te je u planu postava ovakvih spremnika i na drugim mjestima u gradu Samoboru.

(Foto: Grad Samobor)

Galerija slika

U Samoboru spremnici za otpad ukrašavaju grad U Samoboru spremnici za otpad ukrašavaju grad U Samoboru spremnici za otpad ukrašavaju grad U Samoboru spremnici za otpad ukrašavaju grad