°C 11

Sveta Nedelja najrazvijeniji grad u županiji

05.01.2018.

majai

Sveta Nedelja najrazvijeniji je grad na području Zagrebačke županije. Pokazuju to preliminarni rezultati izračuna indeksa razvijenosti prema novom modelu za jedinice lokalne samouprave u razdoblju od 2014.-2016. godine.

Uredbu o novom indeksu razvijenosti te odluku o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti donijela je Vlada RH. Zagrebačka županija nalazi se na četvrtom mjestu u najrazvijenijoj skupini, a njen najrazvijeniji grad je Sveta Nedelja.

Izračun indeksa razvijenosti za jedinice lokalne samouprave obuhvatio je ukupno 556 gradova i općina u Hrvatskoj. Pokazatelji koji su pritom uzeti u obzir bili su prosječni dohodak po stanovniku, prosječni izvorni prihodi po stanovniku, prosječna stopa nezaposlenosti opće kretanje stanovništva, indeks starenja, stupanj obrazovanja (VSS, 20-65). Indeks razvijenosti se tumači tako da gradovi odnosno općine koje imaju vrijednost indeksa veću od 100 spadaju u područje iznadprosječne razvijenosti, dok one koje imaju vrijednost indeksa manju od 100 spadaju u područje ispodprosječne razvijenosti.

S indexom od 112,07 Grad Sveta Nedelja našao se na visokom 18 mjestu u poretku svih obuhvaćenih gradova i općina, ali i na prvom mjestu u našoj županiji. Uz nju u skupini najrazvijenijih, nazvanoj "br. 8", od ostalih gradova županije nalaze se još Zaprešić, Samobor i Velika Gorica. Zaprešić je na 25. mjestu s indeksom 111,546, Samobor na 32. s indeksom razvijenosti 110,923, a potom Velika Gorica na 55. s indeksom 108,378. U tu, najrazvijeniju skupinu, svrstala se i Općina Stupnik koja je s indeksom od 108 zauzela 58 mjesto u Hrvatskoj.

Dva grada županije spadaju u skupinu broj 7, s nešto manjim indeksom razvijenosti, a to su Dugo Selo s indeksom 106,639 (76.mjesto) te Jastrebarsko s indeksom 105,052 (115. mjesto). Potom slijedi skupina br. 6 u kojoj se nalaze Ivanić Grad s indeksom 104,311 (133. mjesto), Vrbovec s indeksom 102,657 na 180. mjestu, a na 185. je Sveti Ivan Zelina s najmanjim indeksom razvijenosti među gradovima Zagrebačke županije, a koji iznosi 102,472.

Što se tiče općina, u najrazvijenijoj skupini br. 8 nalazi se jedino već spomenuti Stupnik, dok se u skupini br. 7 nalaze Brdovec, Pušća i Bistra. U 6. skupinu spadaju Marija Gorica, Klinča Sela i Luka, u skupinu 5 Jakovlje, Pisarovina, Kravarsko, Križ, Kloštar Ivanić i Rugvica.

Ostale općine nalaze se u skupini potpomognutih područja s indeksom razvijenosti manjim od 100, a one su redom: Brckovljani, Bedenica, Dubravica, Gradec, Orle, Krašić, Pokupsko, Rakovec, Dubrava, Preseka, Farkaševac te na samom začelju Žumberak.

 

 

(Maja Ivčić)