°C 11

"Probudi kreativnost" kao pokretač društvenog poduzetništva

23.11.2017.

Igor

Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec sudjelovalo je na konferenciji „Društveno poduzetništvo u Hrvatskoj – jučer, danas, sutra“, gdje je kao izlagač prezentiralo svoj projekt „Probudi kreativnost“ za poticanje društvenog poduzetništva koji je u cijelosti financiran iz Europskog strukturnog fonda, u vrijednosti većoj od pola milijuna kuna. 

Iz Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec nadaju se da će njihov projekt „Probudi kreativnost“, koji je u konkurenciji od 194 prijavljena projekta među 18 odabranih, rezultirati pokretanjem prvog društvenog poduzetništva na području Grada Vrbovca i okolnih općina, jer projekt se odnosi na pripremu budućeg društvenog poduzetništva koje bi se bavilo reciklažom tekstila čije prikupljanje i podjela inače spada u djelatnost Crvenog križa.

-Recikliranjem tekstila bavile bi se osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a njime bi se zadovoljavale potrebe marginalnih socijalnih skupina. Pored toga planirane su i kreativne radionice radi proizvodnje predmeta nove upotrebne vrijednosti- kaže ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Jelena Mucko.

Jedna od najvažnijih projektnih aktivnosti je priprema budućih djelatnika za rad u društvenom poduzetništvu, ali i provođenje istraživanja marketinške i socijalne komponente poslovanja društvenog poduzetništva, izrada studije utjecaja reciklaže tekstila na okoliš i izrada poslovnog plana, koji će sugerirati opravdanost osnivanja predloženog društvenog poduzetništva. Partneri u projektu su RAG Vrbovec i Komunalac d.o.o.