°C 1

Ostalo još sredstava za opremu bolničkih ustanova i poliklinika

14.03.2018.

Redakcija

Za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme bolničkih ustanova i poliklinika na području Grada Zagreba u 2018. godini ostalo je još dosta neutrošenih sredstava pa Zagrebačka županija dodatno poziva na prijavu na natječaj.

Od planiranih 300 tisuća kuna Županija je dodijelila gotovo 180 tisuća pa stoga još jednom poziva sve potencijalne prijavitelje da se najkasnije do 31. listopada ili do iskorištenja sredstava prijave na natječaj.

Od utrošenih sredstava, Klinici za dječje bolesti Zagreb dodijeljeno je 36 tisuća kuna za nabavu digitalne kamere za snimanje oka, Kliničkoj bolnici Dubrava 48 tisuća kuna za nabavu transportnog ventilatora za ventilaciju pacijenata te kolica za reanimaciju, Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ 46,500 tisuća kuna za Broncho-Fiberscope te Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju 47 tisuća kuna za nabavu EKG snimača.

-Budući da Zagrebačka županija nema opće bolnice na svom području, njeni stanovnici najčešće se liječe u bolnicama na području Zagreba. Stoga navedenim sredstvima Županija želi neposredno sudjelovati u sufinanciranju nabave medicinske i laboratorijske opreme za bolničke ustanove i poliklinike na području grada Zagreba- poručili su iz Županije.

Pravo na podnošenje prijave imaju bolničke ustanove i poliklinike sa sjedištem na području grada Zagreba, a koje pružaju specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i usluge bolničkog liječenja za stanovnike s područja Zagrebačke županije. Također, moraju imati osigurana vlastita sredstva za nabavu medicinske ili laboratorijske opreme za koju podnose prijavu za sufinanciranje.

Najveći iznos novčane subvencije koju pojedina bolnička ustanova ili poliklinika može ostvariti je 50 tisuća kuna s uključenim PDV-om, odnosno do 50% ukupne investicije. Prednost kod odabira imat će ona oprema čija je svrha unapređenje dijagnostike. Nepovratna novčana sredstva bit će isplaćena bolničkim ustanovama isključivo za troškove nabave medicinske i laboratorijske opreme, nakon provedene nabave koju provodi bolnička ustanova.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, kao i potrebni obrasci nalaze se OVDJE, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: 01/6009-405 i 01/6009-477.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, uz naznaku „Prijava za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme – NE OTVARAJ“ ili osobno u pisarnici na istoj adresi na 6. katu.

Foto: Zagrebačka županija