°C 22

Općina Orle: Drveni most na Odri ide u obnovu

21.11.2017.

Igor

Načelnik Općine Orle Ervin Vujica te ravnateljica Javne ustanove Zeleni prsten Martina Glasnović potpisali su danas ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije za obnovu drvenog mosta na rijeci Odri. Stari drveni most zbog oštećenja je prije sedam godina zatvoren za sav promet čime su nastale velike komplikacije u prometu budući da je ovaj most bio najkraća poveznica Turopolja i Posavine. 

-Turopolje i Posavina su dva posebna područja u Zagrebačkoj županiji pogotovo po zaštiti prirode. Nažalost, ovaj most već neko vrijeme ne spaja ta dva područja. Mi smo prepoznali važnost Turopoljskog luga i Odranskog polja kao zaštićenih područja. Na ovaj način dodatno pridonosimo očuvanju i upravljanju ovih vrijednih zaštićenih područja- rekla je ravnateljica Javne ustanove zeleni prsten Martina Glasnović.

Troškovi izrade projektne dokumentacije iznose 197 500,00 kuna, od čega će Općina Orle sufinancirati tri posto troškova.

-Projekt dugo traje, a zahvaljujući odličnoj suradnji iznašli smo rješenje da sve privedemo kraju, odnosno jednom novom početku. Izgradnja mosta je stavljena u novi općinski proračun- kaže načelnik Vujica.

Veliku podršku u realizaciji ovog projekta dao je i zamjenik župana Hrvoje Frankić koji se i sam aktivno zalagao za obnovu mosta

-Zagrebačka županija je preko Javne ustanove do sada isfinancirala nešto manje od 500 tisuća kuna za pripremu dokumentacije da bi se taj most mogao izgraditi. Takvim projektom stvorili smo preduvjet za prijavu na natječaje koji će nam se ponuditi- istaknuo je Frankić.

Potpisanim Ugovorom Općina Orle se obvezuje da će nakon završetka obnove održavati most i pristupni put na svom području te da obje strane potpisnice Ugovora mogu po izradi projektne dokumentacije nakon ishođenja građevinske dozvole od strane Javne ustanove, kao investitori prijaviti obnovu mosta i rekonstrukciju ceste kao nositelji na Europske ili domaće pozive i natječaje za sufinanciranje projekata.