°C 0

Odobreni krediti Naftalanu i Centru za voće i povrće

23.02.2017.

majai

Županijska skupština Zagrebačke županije na današnjoj sjednici dala je suglasnost za kreditno zaduženje Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Naftalan, Distributivnom centru za voće i povrće d.o.o. te Zagrebačkoj županiji za realizaciju županijskih strateških projekata te radova na dogradnji, rekonstrukciji i opremanju OŠ Bistra.

Za realizaciju razvojnog projekta „Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima“ čija je ukupna vrijednost procijenjena na 35 milijuna kn, Naftalanu je odobreno kreditno zaduženje u iznosu 28 milijuna kn s rokom otplata od 11 godina uz kamatnu stopu od 2,40% te mogućnost prijevremene otplate kredita. Za realizaciju spomenutog projekta Zagrebačka županija je osigurala u ovoj godini 10 milijuna kn. Inače, već su u tijeku radovi na prvoj fazi proširenja vrijedni 2,1 milijun kn koji se financiraju iz vlastitih prihoda Specijalne bolnice, a završetak radova očekuje se u travnju ove godine, kada kreće druga faza gradnje u sklopu koje će se dograditi postojeća glavna zgrada bolnice. U njoj se planira izgraditi teretana, fitness centar, polivalentna dvorana sa 190 sjedećih mjesta i dvorana za medicinsku gimnastiku te bolnička kuhinja s bolničkim restoranom. „Ovo je povijesni trenutak za SB Naftalan koja je dobar primjer upravljanja vlasnika bolnice. U  iznimno je dobrom stanju, nema kumuliranog gubitka i ostvaruje dobit. Ovim proširenjem učinit će se veliki iskorak u kvaliteti pružanja usluga svim pacijentima“- rekao je predsjednik Županijske skupštine i dugogodišnji predsjednik Upravnog vijeća SB Naftalan Dražen Bošnjaković. „Mi smo jedina županija koja nema niti jednu zdravstvenu ustanovu na svom području u postupku sanacije“- nadodao je Bošnjaković.

Distributivni centar za voće i povrće d.o.o. kreditno će se zadužiti za 27 milijuna kn na rok od 10 godina uz mogućnost prijevremene otplate kredita. Spomenuta sredstva nužna su za financiranje gradnje ULO hladnjače s tehnološkom opremom i transportnim sredstvima. Većina sredstava za gradnju tj. 23.362.980,45 kuna osigurana su temeljem natječaja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te će se ona isplatiti po završetku dijela investicije. Razliku do ukupne vrijednosti projekta osigurat će Distributivni centar za voće i povrće d.o.o. s iznosom od 2.826.928,32 kuna. Hladnjača će omogućiti proizvođačima s područja županije da svoje proizvode skladište prema uvjetima koje ne diktiraju trgovci, konkuriraju uvoznoj robi, ali i potrošačima nude domaće proizvode provjerene kvalitete tijekom cijele godine.

Županija diže kredit za školu u Bistri

Školu u Bistri pohađa 453 učenika u tri smjene, a radovi na dogradnji i rekonstrukciji škole ukupne vrijednosti 21.225.076,23 kn započeli su u listopadu 2016. godine. Zagrebačka županija osigurat će 18 milijuna kn, od kojih bi se 10 milijuna realiziralo kreditom, a u projekcijama proračuna za 2018. godinu predviđeno je 2,1 milijun kn.