°C 1

Nova Pravna klinika u Zaprešiću

12.01.2018.

ivana

U utorak 16. siječnja  u prostorijama Kluba umirovljenika u Zaprešiću održat će se mjesečno dežurstvo Pravne klinike. 

Svi građani koji su u potrebi za pravnom pomoći mogu doći u Klub u vremenu od 14 do 18 sati. Na usluzi će im biti volonteri Pravnog fakulteta, a usluge su stručne i besplatne.

Klinika se bavi isključivo predmetima koji se tiču obiteljskog prava i zaštite djece, zaštite radnika, diskriminacije, državljanstva i azila, prava pacijenata, zaštite žrtava i svjedoka kaznenih djela te pomoć u ovršnim postupcima.

 

(Grad Zaprešić)