°C 16

Kloštar Ivanić: Krešimir Bunjevac predsjednik Vijeća

16.06.2017.

Igor

Održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Kloštar Ivanić koje će i u narednom četverogodišnjem mandatu imati 15 vijećnika. 

U novom sazivu Vijeća temeljem postignutih rezultata sjedit će; Damir Kašnar, Dragan Vuković, Danijela Bardić, Krešimir Bunjevac, Miljenko Majdek, Nenad Kukec, Mario Haludek, Ivan Novak, Josip Vrbat, Mislav Lukša, Jelena Lacković Žertuš, Božidar Balenović, Jozo Vuković, Josip Tučkorić i Dražen Božić.

Vijećem će u naredne četiri godine predsjedati Krešimir Bunjevac. Dražen Božić izabran je za jednog potpredsjednika, dok će se drugi potpredsjednik izabrati na jednoj od sljedećih sjednica Općinskog vijeća.