°C 31

Kazna i do 10.000 kuna: Uklanjate li ambroziju sa zemljišta?

21.08.2018.

Redakcija

Zbog sve većeg bujanja korova ambrozije diljem zapuštenih poljoprivrednih površina, ali i neodržavanih livada i manjih zemljišta, Općina Dubrava nedavno je obavijestila svoje mještane o obvezi uništavanja korova.

Obavijest je donesena temeljem Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Narodne novine broj 72/07), i Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina (“Glasnik zagrebačke županije” broj: 16/16), a kako se u njoj navodi uništavanje korova obveza je svih mještana te će svi oni koji se ne pridržavaju iste biti sankcionirani te prekršajno odgovarati.

Tako će zbog nepridržavanja obveze fizička osoba biti kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna; fizička osoba – obrtnik, novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna;  pravna osoba u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna te odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna.

-Obilazak terena izvršit će poljoprivredni redar Općine Dubrava, te nakon utvrđenih nepravilnosti izdavati Obvezne prekršajne naloge- stoji u obavijesti.

Također, iz Općine mole mještane da ukoliko uoče neuklonjene stabljike ambrozije da to dojave u Općinu Dubrava, osobno ili na brojeve telefona 2726-166, 2728-788 ili 2725-821.