°C 3

Ivanić: Radovi u ulicama A.G. Matoša, Cvjetne i Šarampovske

09.11.2018.

Redakcija

Obavještavaju se svi stanari  ulice A.G. Matoša, Cvjetne i Šarampovske ulice da je sljedeći tjedan planiran početak radova na rekonstrukciji navedenih ulica u ukupnoj duljini od 661 metra.

U sklopu radova je predviđena izvedba nove kanalizacijske, vodovodne i plinske mreže te izvedba dvosmjernoga kolnika u širini 5,5 metara kao i priprema za izgradnju nogostupa te postavljanje nove javne rasvjete.

Radovi će početi od Kolodvorske ulice, a odvijali bi se u fazama (dio po dio trase - iskopi, postava nove instalacije, postavljanje tampon sloja), nakon čega će se pristupiti cjelokupnom asfaltiranju ulica.

Rok za završetak radova na rekonstrukciji je proljeće 2019., dok su nogostup i javna rasvjeta predviđeni za 2020. godinu.