°C 16

Ivanić, Križ i Kloštar dobivaju spremnike za otpad

31.07.2018.

Redakcija

Grad Ivanić-Grad, Općina Križ i Općina Kloštar Ivanić uskoro bi trebali dobiti nove spremnike za odvojeno prikupljanje otpada koji će se sufinancirati sredstvima EU fondova.

Naime, s obzirom da su jedinice lokalne samouprave te članovi i vlasnici Društva u potpunosti ispunile sve preduvjete Javnog poziva u tijeku je sklapanje Ugovora o nabavi spremnika kojim se uređuju međusobna prava i obveze u svrhu nabave, financiranja i provedbe projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Kako stoji u ugovoru, Ivanić te Općine Križ i Kloštar Ivanić uskoro će nabaviti spremnike za papirnati otpad, spremnike za plastični otpad i limenu ambalažu, spremnike za biootpad i kompostere za biorazgradivi komunalni otpad, pa bi tako svaki korisnik usluge u svojem domaćinstvu trebao imati zelenu kantu za miješani komunalni otpad, žutu za otpadnu plastiku i limenu ambalažu, plavu za otpadni papir te smeđu za biootpad i/ili komposter.

Spremnici se sufinanciraju iz sredstava EU putem Fonda u visini 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini 15% osiguravaju se iz proračuna JLS-a.

Pri tome Fond procjenjuje ukupan iznos nabave po svakoj jedinici lokalne samouprave na temelju iskaza interesa za nabavu spremnika. Tako je za Grad Ivanić-Grad vrijednost nabave procijenjena na iznos od 1.822.516,43 kn, za Općinu Križ na iznos od 832.284,88 kn i za Općinu Kloštar Ivanić na iznos od 609.002,28 kn.

Prema informacijama iz Fonda, isporuka i dodjela spremnika očekuje se tijekom 2019. godine.