°C -3

GSV Zagrebačke županije: Na sjednici o planovima i ulaganjima

27.04.2018.

Redakcija

Gospodarsko-socijalno vijeće održalo je sjednicu u Zagrebačkoj županiji. Razgovaralo se o godišnjem planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta i Planu razvoja palijativne skrbi na području Županije do 2020. godine.

Govoreći o planiranim ulaganjima u redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta za ovu godinu predviđeno je 38,9 milijuna kuna. Dok je za izvanredno održavanje cesta i mostova te za sanaciju klizišta predviđeno 5 milijuna kuna. U rekonstrukciju i građenje planira se uložiti 3 milijuna, a u projektiranje i geodetske radove 900.000 kuna.

Ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije, najavio je da će ova zdravstvena ustanova s početkom lipnja početi pružati uslugu palijativne skrbi.

Na prostoru Županije, a temeljem propisa HZZO-a, formirana su tri tima palijativne skrbi, unutar tri ispostave Doma zdravlja - u Samoboru, Velikoj Gorici i Ivanić-Gradu koja će pokrivati cjelokupno područje Zagrebačke županije.

(Foto: Zagrebačka županija)