°C 9

Evo koji će turistički projekti podijeliti 17.9 milijuna kuna HTZ-a

28.06.2018.

Vana Pocrnjić

Hrvatska turistička zajednica kroz programe potpora u 2018. godini podržat će ukupno 464 turistička projekta s ukupnim iznosom od 17.9 milijuna kuna. Odlučilo je tako Turističko vijeće HTZ-a na  održanoj 37. sjednici na kojoj su se dodjeljivala sredstva kroz četiri javna poziva: za potpore događanjima; za turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima; za projekte turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima te za programe destinacijskih menadžment kompanija.

-Naš cilj je stalno unaprjeđenje i jačanje turističke ponude posebice u pred i post sezoni, ali i na turistički nerazvijenim područjima. Samo tako možemo doći do željenog cilja, a to je cjelogodišnji turizam. Bitno nam je zadržati pozitivno ozračje i status jedne od top turističkih destinacija na Mediteranu. I ove godine podržali smo veliki broj kvalitetnih projekata koji će godini biti nositelji hrvatske turističke ponude, ali i odličan motiv dolaska gostiju u destinaciju- smatra direktor HTZ-a Kristijan Staničić.

Kroz program potpora događanjima podržano je ukupno 246 manifestacija s ukupnim iznosom od 9 milijuna kuna. Navedena sredstva su raspodijeljena kroz tri glavne mjere programa: potpore događanjima u pred i posezoni (1.500.000 kuna); potpore nacionalnim i regionalnim događanjima (3.350.000 kuna); potpore TOP događanjima (4.150.000 kuna).

U prvoj mjeri odnosno, mjera u pred i posezoni 10 tisuća kuna dobila je Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada za 14. Bučijadu. U drugoj mjeri, odnosno potpore nacionalnim i regionalnim događanjima 10 tisuća kuna otišlo je za Offroad Adventure Camp u Zaprešiću, 20 tisuća kuna za događaj "Kaj su jeli naši stari" Turistička zajednica grada Vrbovca, 20 tisuća kuna za događaj 43. samoborska glazbena jesen POU Samobor i 60 tisuća kuna za 192. Samoborski fašnik TZG Samobor.

Iznos od 5 milijuna kuna dodijeljen je kroz program potpora za turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima i to za ukupno 145 projekata. Potporu su dobile TZG Svetog Ivana Zeline za Konjičke staze Prigorja 30 tisuća kuna, 100 tisuća kuna TZŽ Zagrebačke Kreiranje i izrada labelinga i muzeografskih rješenja za Ekomuzej Žumberak (prema Konceptu razvoja EMŽ), 6 tisuća kuna TZP Savsko Sutlanska dolina i brigi Označavanje biciklističkih ruta, 5 tisuća kuna TZP Savsko Sutlanska dolina i briga Edukacija o cikloturizmu, 45 tisuća kuna TZO Pisarovina za izradu projekta i uređenje biciklističkih/tematskih ruta na području općine Pisarovina i 13 tisuća kuna TZO Krašić za uređenje pješačko-biciklističkih staza na području Općine Krašić.