°C 7

Dugo Selo: Povećana gradska subvencija prema dječjim vrtićima privatnih osnivača

20.09.2019.

Romana Šimek

Gradonačelnik Dugog Sela, Nenad Panian, danas je potpisao aneks ugovor Grada i privatnih dječjih vrtića Didi, Buba Biba i Vrapčić, kojim se povećava iznos subvencije za smještaj djece predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača.

Naime, ukupni mjesečni iznos gradske subvencije iznosit će 100 kuna više, odnosno ukupno 1.100 kuna po djetetu za primarni – 10 satni program njege, odgoja i naobrazbe djece, čime se pokriva razlika do ekonomske cijene programa. Na taj način roditeljsko učešće u plaćanju cijene boravka djece u privatnim vrtićima neće se povećavati, već cijena i dalje ostaje ista.

Privatne dječje vrtiće trenutno pohađa ukupno 290 djece, a povećanje subvencije od 100 kuna po djetetu iznosi 29.000 kuna mjesečno više nego do sada što do kraja kalendarske godine iznosi ukupno 116.000 kuna više u odnosu na ranija davanja. Gradski dječji vrtić trenutno polazi 353 djece, tako da zajedno s djecom koja pohađa privatne vrtiće ukupan broj djece vrtićanaca na području Dugog Sela je 643-oje.