°C 0

Donesena strategija kulturnog razvoja županije

24.02.2017.

majai

Na sjednici Županijske skupštine održanoj jučer, donesena je Strategija kulturnog razvoja Zagrebačke županije #kultura697 koja za cilj ima unaprijediti kulturni život u svih 697 naselja Županije, potaknuti kreativno poduzetništvo, umjetničko i kulturno stvaralaštvo, očuvati i revitalizirati kulturnu baštinu te stvarati uvjete za daljnji razvoj kulturnog turizma.

Također, donesen je i Akcijski plan energetske učinkovitosti Zagrebačke županije za razdoblje 2017. - 2019. godine kao i Akcijski plan Županijske razvojne strategije za ovu godinu te je prihvaćeno Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje od 2013.-2016.

Elementarne nepogode uzrokovale 102 milijuna kuna štete

Vijećnici su prihvatili Izvješće o radu Županijskog povjerenstva za elementarne nepogode za 2016. godinu. Povjerenstvo je temeljem prihvaćenih konačnih izvješća gradskih i općinskih povjerenstava ukupnu štetu nastalu uslijed elementarne nepogode poplave u lipnju 2016. godine procijenilo na 9.055.000,00 kn. Štete uslijed elementarne nepogode mraza u travnju i svibnju 2016. godine procijenjene su na 102.255.824,19 kn. Za elementarnu nepogodu nastalu uslijed poplave u lipnju prošle godine na području Samobora Vlada RH nije dodijelila sredstva žurne pomoći za ublaženje posljedica elementarne nepogode, dok je za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode mraza za pet gradova i osam općina s područja Zagrebačke županije dodijelila pomoć u ukupnom iznosu od 3.522.511,00 kn.

Prihvaćena izvješća

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu Župana za drugu polovicu 2016. godine kao i izvješća o radu za prošlu godinu Savjeta mladih Zagrebačke županije, Savjeta za zdravlje Zagrebačke županije, Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, Antikorupcijskog povjerenstva, Povjerenstva za ravnopravnost spolova kao i Koordinacije za ljudska prava. Također, prihvaćeno je i Izvješće o stanju zaštite od požara na području Zagrebačke županije za 2016. godinu koje pokazuje kako je u prošloj godini zabilježen 1.481 vatrogasni događaj tj. 9 posto manje nego u 2015. godini, a vatrogasne postrojbe Zagrebačke županije sudjelovale su i na 6 vatrogasnih događaja van granica Županije.

Na Aktualnom satu vijećnike je zanimalo što Zagrebačka županija poduzima kako bi se povećao broj realiziranih projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije te koji su natječaji unutar Upravnog odjela za gospodarstvo raspisani i namijenjeni gradovima i općinama za realiziranje njihovih projekata.