°C 1

Aktualac: Traži se ukidanje cestarine i podizanje standarda za ugrožene

16.02.2018.

Maja Ivčić

Može li Zagrebačka županija pokrenuti inicijativu da se ukine naplata cestarina do Zagreba za stanovnike Zagrebačke županije koji je još plaćaju – bilo je prvo pitanje na aktualnom satu 5. sjednice Županijske skupštine, a koje je postavio nezavisni vijećnik Denis Tovernić. Odnosi se to na stanovnike Jastrebarskog, Klinča Sela, Pisarovine, Ivanić Grada, Križa i Kloštar Ivanića do kojih se autocesta od Zagreba naplaćuje. Prijedlog za ovakvu inicijativu ponukan je odlukom RH o ukidanju naplate tunela Sveti Ilija na što je reagiralo više županija da se na njihovom području ukine cestarina za prijevoz autoputom.

Županija je pozdravila takvu inicijativu te je župan Kožić obećao da će prijedlog uputiti nadležnim tijelima.

Zbog zagađenja Zračne luke traže bolji standard

Vijećnica Tajana Amšal Zelenika (MB365) istaknula je problem ugrožavanja kvalitete života stanovnika na području Velike Gorice od strane Zračne luke. Vijećnica je još na pretprošloj sjednici pitala mogu li se sredstva koja Zagrebačka županija prihoduje od zračne luke iskoristiti za poboljšanje komunalnog standarda stanovnika na koje ona direktno utječe. Vijećnica je u pisanom obliku dobila odgovor da "nije razvidno na koji način bi se moglo pomoći područjima ugroženima od zračne luke" što joj je bilo neprihvatljivo.-Svi ti novci koji se prihoduju od strane Zračne luke u proračun Zagrebačke županije koriste se za podizanje kvalitete života ljudi na području županije. Svi znamo da ljudi grade kuće na selu da bi živjeli na čistom zraku i u miru, ali su slabije komunalno opremljeni. Tim ljudima smo nanijeli štetu širenjem zračne luke pa oni više ne žive na čistom zraku, niti u miru, komunalni standard im nismo podigli. Postoji mehanizam na koji način bi se njima pomoglo. Npr. sufinanciranjem stolarije kojom bi se smanjila buka, gradnjom igrališta ili zelene površine, nogostupa, sve su to mjesta na koja se ta sredstva mogu utrošiti i tako popraviti kvaliteta života ljudi koja je narušena postojanjem zračne luke – kazala je Amšel Zelenika.

Na njezinu konstataciju nije bilo komentara od strane župana koji je samo naznačio da stoji pri prvotnom odgovoru dok je vijećnica apelirala na predsjednika Skupštine da se u poslovniku Županijske skupštine omogući vijećnicima da izraze zadovoljstvo ili nezadovoljstvo odgovorima dobivenima na aktualnom satu, jer u protivnom mogu samo "sjediti i šutjeti".Na aktualnom satu bilo je pitanja o raznim temama. Vijećnike je zanimalo što Županija poduzima po pitanju sanacije divljih odlagališta otpada, energetske obnove zgrada javne namjene, kako napreduje izgradnja nadvožnjaka na području grada Vrbovca te u kojoj je fazi obnova osnovne škole u Rakovom Potoku. Vezano za sredstva Europske unije, vijećnike je zanimalo hoće li Županija sufinancirati rad LAG-ova i kako općenito informira svoje gradove i općine o raspoloživim EU mjerama i programima. Neka od pitanja odnosila su se na realizaciju projekta Mali tehnopolis Samobor, izdavanje koncesija u zdravstvu te na novi Zakon o zaštiti životinja.