°C 1

2018. i 2019. proglašene Godinama prirodnih retencija u županiji

16.02.2018.

Redakcija

Skupština Zagrebačke županije donijela je jučer, na inicijativu Upravnog vijeća Javne ustanove Zeleni prsten, Odluku o proglašenju 2018. i 2019. godine „Godinama prirodnih retencija u Zagrebačkoj županiji“.

Prirodne retencije su prirodna područja koja za vrijeme velikih voda i velikih količina padalina preuzimaju višak vode te na taj način štite okolna, osobito naseljena područja. To su područja izuzetno velike biološke raznolikosti i rijetkih staništa o kojima ovise ugrožene vrste. U Zagrebačkoj županiji to su Odransko polje, Turopoljski lug, šuma Žutica, Sava kod Hruščice i Posebni ornitološki rezervat Sava-Strmec. (JU Zeleni prsten Zagrebačke županije)

Galerija slika

2018. i 2019. proglašene Godinama prirodnih retencija u županiji 2018. i 2019. proglašene Godinama prirodnih retencija u županiji 2018. i 2019. proglašene Godinama prirodnih retencija u županiji 2018. i 2019. proglašene Godinama prirodnih retencija u županiji