°C 17

Vatrogasni vikend u Jastrebarskom

06.06.2017.

majai

Povodom obilježavanja Mjeseca zaštite od požara proteklog su vikenda jaskanski vatrogasci održali tri vatrogasne vježbe. U petak je vježba 3. Operativnog područja odrađena u Cvetkoviću, u subotu su se društva 1. Operativnog područja sastala u Vukšin Šipku, a u nedjelju su vježbali desinečki vatrogasci koji su održali i Dan otvorenih vrata DVD-a Donji Desinec.

Na vježbi u Vukšin Šipku sudjelovalo je osam društava s 38 vatrogasaca i to DVD Vukšin Šipak, DVD Guci, DVD Krašić, DVD Čeglji, DVD Donje Izimje, DVD Domagović, DVD Novaki i DVD Jastrebarsko.

Vježba se odvijala u tri sektora, od kojih su dva bila požar otvorenog područja i jedan s tehničkom intervencijom u prometu. DVD Jastrebarsko bio je zadužen za tehničku intervenciju u prometu dok su DVD Domagović i DVD Novaki navalnim vozilima gasili su požar otvorenog prostora u jednom sektoru. Ostala društva vršila su relejnu dobavu vode te gasila požar otvorenog prostora u drugom sektoru.

Dan ranije vatrogasne postrojbe DVD Jastrebarsko, DVD Cvetković, DVD Čabdin, DVD Črnilovac, DVD Gornja Reka, DVD Malunje Hrastje, DVD Zdihovo, DVD Vranov Dol, DVD u gospodarstvu Palma, DVD Domagović, te tim Hitne medicinska pomoć Jastrebarsko sudjelovali su na vatrogasnoj vježbi u Cvetkoviću.

Kako se vježba odvijala na velikom prostoru (područje bivše „ekonomije“) i u nju je bilo uključeno preko 60 vatrogasaca bilo je i više taktičkih zadataka kao što su: požar skladišta zapaljive tekućine, požar stambenog objekta, sanacija zapaljive tekućine, ulaz i pretraga gospodarskog objekta, spašavanje unesrećenih. Vatrogasci su morali uklanjati prepreke na prilaznim putevima, osigurati mjesto nesreće, gasiti požar objekta unutarnjom i vanjskom navalom, gasiti i sanirati zapaljivu tekućinu pjenom, pomoći unesrećenima itd...

U Desincu je pak cijela nedjelja bila u znaku vatrogastva. Vježba koju su izvele postrojbe DVD-a Gornji i Donji Desinec imala je za cilj provjeriti spremnost operativnih desinečkih vatrogasaca za izvršavanje složenijih vatrogasnih intervencija zajedničkim djelovanjem dviju vatrogasnih postrojbi s područjem djelovanja u naseljima Donji Desinec, Gornji Desinec i Prhoć, kao i u naseljima u neposrednoj blizini.

Važno je istaknuti da su navedena naselja najveća naselja na području grada te na tom području živi oko 1700 stanovnika u skoro 500 stambenih objekata. Osim stambenih kuća u navedenim naseljima smještene su i brojne pravne osobe, od kojih i neke s visokim požarnim opterećenjem kao npr. 3 benzinske postaje u Donjem Desincu.

Vatrogasci su u vježbom pokazali gašenje požara objekta javne namjene, evakuaciju zatečenih osoba s viših katova uskakanjem u zračni jastuk namijenjen spašavanju zdravih osoba s viših katova, te gašenje požara automobila pjenom.

 

Nakon vježbe članovi DVD-a Donji Desinec upriličili su i Dan otvorenih vrata koji je posebno bio zanimljiv djeci koja su imala prilike gasiti požar makete kuće brentačama, te gasiti požar mlazom vode s vitla za brzu navalu vatrogasnog vozila za gašenje požara.

(foto: VZGJ)

Galerija slika

Vatrogasni vikend u Jastrebarskom Vatrogasni vikend u Jastrebarskom Vatrogasni vikend u Jastrebarskom Vatrogasni vikend u Jastrebarskom Vatrogasni vikend u Jastrebarskom Vatrogasni vikend u Jastrebarskom Vatrogasni vikend u Jastrebarskom Vatrogasni vikend u Jastrebarskom