°C 1

Šuma Žutica: Učenici na Otvorenom danu istraživačkog kampa BIUS

28.08.2018.

Redakcija

Istraživački kamp Udruge studenata biologije- BIUS nedavno je u sklopu istraživanja šume Žutice održao Otvoreni dan na kojemu su sudjelovali učenici osnovnih škola s područja županije.

Istraživanje je provedeno u periodu od 18. do 25. kolovoza, a BIUS ga je radio za Javnu ustanovu Zeleni prsten Zagrebačke županije.

Naime, nakon što je u svibnju ove godine skupina od oko 70 studenata zajedno sa svojim mentorima provela dio istraživanja za dvadeset skupina živog svijeta, u kolovozu je održano dodatno istraživanje na kojem je sudjelovalo oko 30 studenata biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Studenti su smješteni u kampu koji je postavljen pokraj lugarnice Pleso, i za ovu priliku nesebično ustupljene od strane Uprave šuma Zagreb, Šumarije Novoselec.

-Cilj ovog istraživanja bilo je upotpuniti podatke prikupljene tijekom proljeća te istražiti vrste koje tijekom proljeća još nisu bile aktivne. Prikupljeni podaci će nakon laboratorijskih istraživanja i analiza biti od velike važnosti za kvalitetno upravljanje ovim područjem- rekli su iz Zelenog prstena.

Osim istraživanjem, studenti su se bavili i edukacijom učenika osnovnih škola. U svibnju su u edukacijama sudjelovale četiri osnovne škole, a u petak 24. kolovoza su na otvoreni dan kampa pristigli učenici Osnovne škole Stjepan Basariček iz Ivanić-Grada.

Predstavnici BIUS-a i Javne ustanove Zeleni prsten predstavili su važnost Žutice za Hrvatsku i Europu, a zatim su učenici sami imali priliku sudjelovati u istraživanju živog svijeta. Tamo su im predstavljene različite metode koje se koriste u istraživanju biljaka i životinja te su učenici imali priliku vidjeti kako izgleda jedan dan u poslu mladih biologa.

-Šuma Žutica je dio ekološke mreže Europske unije – Natura 2000, a cilj Republike Hrvatske je na tom području sačuvati četiri stanišna tipa te osam životinjskih vrsta koje su prepoznate kao značajne na razini Europske unije. Sve te vrste i staništa tipični su za bogata močvarna staništa, a poznato je da je Žutica jedno od najboljih močvarnih staništa u Hrvatskoj te da ima neprocjenjivu vrijednost kao prirodna retencija u sustavu obrane od poplava- naglasili su iz Zelenog prstena.

Foto: Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije

Galerija slika

Šuma Žutica: Učenici na Otvorenom danu istraživačkog kampa BIUS Šuma Žutica: Učenici na Otvorenom danu istraživačkog kampa BIUS Šuma Žutica: Učenici na Otvorenom danu istraživačkog kampa BIUS Šuma Žutica: Učenici na Otvorenom danu istraživačkog kampa BIUS Šuma Žutica: Učenici na Otvorenom danu istraživačkog kampa BIUS Šuma Žutica: Učenici na Otvorenom danu istraživačkog kampa BIUS Šuma Žutica: Učenici na Otvorenom danu istraživačkog kampa BIUS Šuma Žutica: Učenici na Otvorenom danu istraživačkog kampa BIUS Šuma Žutica: Učenici na Otvorenom danu istraživačkog kampa BIUS