°C 3

Samoborci definirali lokalne probleme

12.06.2018.

Vana Pocrnjić

Mreža mladih Hrvatske i Udruga gradova u Hrvatskoj organizirali su u Samoboru treći od ukupno četiri predviđena seminara u sklopu projekta “Lokalne priče: strukturirani dijalog kao pokretač lokalne promjene“.

40 sudionika seminara najprije je imalo priliku čuti što je to strukturirani dijalog i primjere njegove primjene u praksi, a zatim su i sami u grupnom radu definirali probleme u svojim lokalnim zajednicama i ponudili konkretna rješenja za rješavanje istih.

U zaključnom dijelu pokrenula se rasprava o predloženim rješenjima te je predstavljena mogućnost financiranja tih ideja kroz Erasmus+ program.

Projekt je financiran od strane programa Erasmus+, a osim navedenih organizacija u projektu sudjeluje i Udruga općina u Republici Hrvatskoj  kao projektni partner.

(Foto: Grad Samobor)