°C 32

Održano predavanje "Zajedno za rijeku Savu"

22.08.2018.

Vana Pocrnjić

Jučer je održano predavanje u sklopu projekta "Zajedno za rijeku Savu" u društvenom domu u Novakima Obrovskim. Na predavanju se govorilo o promjenama kroz koje je Sava prošla u zadnjih 150 godina – od potpuno prirodnog stanja pa do visokog stupnja izmijenjenosti toka koja danas postoji. Unatoč tome, rijeka Sava je u još uvijek vrlo dobrom stanju. O tome svjedoče i brojna zaštićena područja koja su proglašena na rijeci Savi.

Na području Općine Rugvica nalaze se dva područja koja su dio ekološke mreže Europske unije – Natura 2000. To su „Sava kod Hrušćice“ koja je proglašena temeljem Direktive o pticama te „Sava nizvodno od Hrušćice“ koja je proglašena temeljem Direktive o staništima. Stručni suradnik Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije Luka Basrek, detaljno je objasnio kako kvaliteta vode u rijeci značajno utječe na izvore pitke vode kao i na dostupnost vode za šume i usjeve na poljima.

Nastavi li se sa zadiranjem u prirodu i ne spriječe li se neki od postojećih negativnih trendova prijete nam dugoročno štetne posljedice.

-Glavni ciljevi projekta su educirati stanovništvo Općine Rugvica o značaju rijeke Save te uključivanje lokalnog stanovništva u monitoring i upravljanje zaštićenim područjem kroz osnivanje suradničkog vijeća. Savskim lađarima predana je oprema za monitoring Save koja je kupljena u sklopu projekta (motor za čamac, fotoaparat i dalekozori). Svi koji su zainteresirani i žele se uključiti pozivamo ih da se jave Javnoj ustanovi Zeleni prsten Zagrebačke županije- istaknula je Martina Glasnović, ravnateljica Javne ustanove Zeleni prsten.

(Foto: Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije)