°C 9

Besplatna Pravna klinika u Vrbovcu

03.03.2020.

Redakcija

Nova Pravna klinika održat će se u ponedjeljak, 9. ožujka od 10 do 13 sati u velikoj gradskoj vijećnici Grada Vrbovca. Klinika pruža opće pravne informacije i savjete, pomažući tako korisnicima koji na drugi način nisu u mogućnosti ostvariti pravnu pomoć.  

O Pravnoj klinici

Riječ je o jedinici Pravnog fakulteta u okviru koje studenti završnih godina pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je ona potrebna. Klinika je osnovana u jesen 2010. godine i uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta. Osim toga, klinika može pomoći i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnom i drugim postupcima. U svom radu Klinika se ravna odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Pravilnika o studiranju i Akta o organizaciji Pravne klinike, a područja za koja su osnovane posebne skupine jesu: obiteljsko pravo i zaštita djece, zaštita radnika, diskriminacija, državljanstvo i azil, prava pacijenata, zaštita žrtava i svjedoka kaznenih djela te pomoć u ovršnim postupcima.

Građani sa sobom trebaju ponijeti potrebnu pravnu dokumentaciju i osobnu iskaznicu.