°C 28

2. Zelinska Šatorijada

28.06.2018.

Vana Pocrnjić

Na ŠRC Bazeni.